• Xổ Số Minh Ngọc - Kết quả xổ số trực tiếp NHANH NHẤT

KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai - XSGL

Xổ số Gia Lai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 21/06/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
06
250N
568
500N
0790
1631
8130
1TR
9164
2,5TR
51586
13953
93751
16829
23338
88955
76252
5TR
77929
98870
10TR
87564
40TR
22960
ĐB
503204

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 04/01/19

004 06 553 51 55 52
1660 64 64 68
229 29 770
338 31 30 886
4990

Gia Lai - 04/01/19

0123456789
0790
8130
8870
2960
1631
3751
6252
3953
9164
7564
3204
8955
06
1586
568
3338
6829
7929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
09
250N
967
500N
0960
1943
4746
1TR
6335
2,5TR
08644
84492
85299
31925
09714
53440
74901
5TR
28366
83363
10TR
93187
40TR
76538
ĐB
874315

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 28/12/18

001 09 5
115 14 666 63 60 67
225 7
338 35 887
444 40 43 46 992 99

Gia Lai - 28/12/18

0123456789
0960
3440
4901
4492
1943
3363
8644
9714
6335
1925
4315
4746
8366
967
3187
6538
09
5299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
36
250N
256
500N
4754
1644
4832
1TR
3393
2,5TR
91734
07002
16410
50021
27376
87354
43303
5TR
74727
13670
10TR
84016
40TR
90598
ĐB
132312

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 21/12/18

002 03 554 54 56
112 16 10 6
227 21 770 76
334 32 36 8
444 998 93

Gia Lai - 21/12/18

0123456789
6410
3670
0021
4832
7002
2312
3393
3303
4754
1644
1734
7354
36
256
7376
4016
4727
0598
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
34
250N
006
500N
5453
2222
7462
1TR
7606
2,5TR
09089
27984
59603
26415
96738
52896
97474
5TR
67272
38818
10TR
11037
40TR
61019
ĐB
933374

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 14/12/18

003 06 06 553
119 18 15 662
222 774 72 74
337 38 34 889 84
4996

Gia Lai - 14/12/18

0123456789
2222
7462
7272
5453
9603
34
7984
7474
3374
6415
006
7606
2896
1037
6738
8818
9089
1019

© A MINH NGOC

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1