• Xổ Số Minh Ngọc - Kết quả xổ số trực tiếp NHANH NHẤT

KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế - XSTTH

Xổ số Thừa T. Huế mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/03/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
33
250N
442
500N
1963
0431
3573
1TR
5402
2,5TR
05704
57573
63214
79811
28407
48170
95384
5TR
13248
29128
10TR
11385
40TR
48120
ĐB
414686

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 12/03/18

004 07 02 5
114 11 663
220 28 773 70 73
331 33 886 85 84
448 42 9

Thừa T. Huế - 12/03/18

0123456789
8170
8120
0431
9811
442
5402
33
1963
3573
7573
5704
3214
5384
1385
4686
8407
3248
9128
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
01
250N
983
500N
6278
0542
3674
1TR
6900
2,5TR
14442
98611
08291
01044
62424
58868
69245
5TR
63381
59232
10TR
15193
40TR
84583
ĐB
956319

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 05/03/18

000 01 5
119 11 668
224 778 74
332 883 81 83
442 44 45 42 993 91

Thừa T. Huế - 05/03/18

0123456789
6900
01
8611
8291
3381
0542
4442
9232
983
5193
4583
3674
1044
2424
9245
6278
8868
6319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
90
250N
393
500N
2117
2547
1256
1TR
1230
2,5TR
50823
66645
22686
76570
37565
74138
98718
5TR
64583
69142
10TR
00528
40TR
04973
ĐB
233776

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 26/02/18

0556
118 17 665
228 23 776 73 70
338 30 883 86
442 45 47 993 90

Thừa T. Huế - 26/02/18

0123456789
90
1230
6570
9142
393
0823
4583
4973
6645
7565
1256
2686
3776
2117
2547
4138
8718
0528
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
15
250N
782
500N
2160
4552
8972
1TR
8554
2,5TR
27401
42356
56189
72196
21936
57690
93496
5TR
01677
33199
10TR
16652
40TR
86429
ĐB
450730

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 19/02/18

001 552 56 54 52
115 660
229 777 72
330 36 889 82
4999 96 90 96

Thừa T. Huế - 19/02/18

0123456789
2160
7690
0730
7401
782
4552
8972
6652
8554
15
2356
2196
1936
3496
1677
6189
3199
6429

© A MINH NGOC

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1