• Xổ Số Minh Ngọc - Kết quả xổ số trực tiếp NHANH NHẤT

KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - XSHCM

Đang chờ xổ số TP. HCM lúc 16:12': 22/04/2019. Còn 10:59:31 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 2B7
100N
08
200N
009
400N
3890
6437
6531
1TR
4242
3TR
33369
41894
12442
58193
23278
24170
85769
10TR
95706
70725
20TR
46058
30TR
31239
ĐB
517735

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 09/02/19

006 09 08 558
1669 69
225 778 70
335 39 37 31 8
442 42 994 93 90

TP. HCM - 09/02/19

0123456789
3890
4170
6531
4242
2442
8193
1894
0725
7735
5706
6437
08
3278
6058
009
3369
5769
1239
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 2B
100N
47
200N
509
400N
5218
6461
0873
1TR
8820
3TR
46196
28018
32094
50761
25415
75259
70859
10TR
81541
48344
20TR
87515
30TR
88847
ĐB
603918

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 04/02/19

009 559 59
118 15 18 15 18 661 61
220 773
38
447 41 44 47 996 94

TP. HCM - 04/02/19

0123456789
8820
6461
0761
1541
0873
2094
8344
5415
7515
6196
47
8847
5218
8018
3918
509
5259
0859
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 2A7
100N
34
200N
841
400N
3445
1712
2293
1TR
0652
3TR
14996
87106
17775
80784
31807
33381
27765
10TR
52311
84959
20TR
27058
30TR
04323
ĐB
308255

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 02/02/19

006 07 555 58 59 52
111 12 665
223 775
334 884 81
445 41 996 93

TP. HCM - 02/02/19

0123456789
841
3381
2311
1712
0652
2293
4323
34
0784
3445
7775
7765
8255
4996
7106
1807
7058
4959
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 1E2
100N
29
200N
828
400N
7597
7523
8770
1TR
2260
3TR
16877
50881
26630
47963
53492
53841
70875
10TR
60208
24276
20TR
53910
30TR
88064
ĐB
649307

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 28/01/19

007 08 5
110 664 63 60
223 28 29 776 77 75 70
330 881
441 992 97

TP. HCM - 28/01/19

0123456789
8770
2260
6630
3910
0881
3841
3492
7523
7963
8064
0875
4276
7597
6877
9307
828
0208
29
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 1D7
100N
61
200N
136
400N
0044
4583
1438
1TR
0358
3TR
82283
86694
05210
17206
26333
47800
16423
10TR
77839
86623
20TR
09814
30TR
90238
ĐB
733844

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 26/01/19

006 00 558
114 10 661
223 23 7
338 39 33 38 36 883 83
444 44 994

TP. HCM - 26/01/19

0123456789
5210
7800
61
4583
2283
6333
6423
6623
0044
6694
9814
3844
136
7206
1438
0358
0238
7839
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 1D2
100N
20
200N
941
400N
0019
4510
0806
1TR
5511
3TR
02914
36184
87115
46224
03690
30810
48849
10TR
34340
20720
20TR
58564
30TR
88841
ĐB
194963

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 21/01/19

006 5
114 15 10 11 19 10 663 64
220 24 20 7
3884
441 40 49 41 990

TP. HCM - 21/01/19

0123456789
20
4510
3690
0810
4340
0720
941
5511
8841
4963
2914
6184
6224
8564
7115
0806
0019
8849

© A MINH NGOC

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1