• Xổ Số Minh Ngọc - Kết quả xổ số trực tiếp NHANH NHẤT
Còn 17:31:15 nữa đến xổ số Miền Bắc

Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Giải BảyĐặc Biệt
Thứ tư
28/06/2017
Bắc Ninh
08,78,68,34
Bắc Ninh
94
Thứ ba
27/06/2017
Quảng Ninh
66,60,55,45
Quảng Ninh
03
Thứ hai
26/06/2017
Hà Nội
54,41,64,52
Hà Nội
27
Chủ nhật
25/06/2017
Thái Bình
33,44,94,10
Thái Bình
96
Thứ bảy
24/06/2017
Nam Định
50,20,21,26
Nam Định
61
Thứ sáu
23/06/2017
Hải Phòng
05,59,49,81
Hải Phòng
23
Thứ năm
22/06/2017
Hà Nội
70,69,09,49
Hà Nội
78
Thứ tư
21/06/2017
Bắc Ninh
43,55,35,90
Bắc Ninh
72
Thứ ba
20/06/2017
Quảng Ninh
95,06,91,76
Quảng Ninh
97
Thứ hai
19/06/2017
Hà Nội
39,86,28,66
Hà Nội
24
Chủ nhật
18/06/2017
Thái Bình
50,01,36,51
Thái Bình
76
Thứ bảy
17/06/2017
Nam Định
93,64,25,11
Nam Định
44
Thứ sáu
16/06/2017
Hải Phòng
35,30,89,57
Hải Phòng
80
Thứ năm
15/06/2017
Hà Nội
25,12,84,79
Hà Nội
71
Thứ tư
14/06/2017
Bắc Ninh
27,70,15,32
Bắc Ninh
09
Thứ ba
13/06/2017
Quảng Ninh
65,55,57,37
Quảng Ninh
61
Thứ hai
12/06/2017
Hà Nội
75,87,73,46
Hà Nội
55
Chủ nhật
11/06/2017
Thái Bình
87,38,57,85
Thái Bình
21
Thứ bảy
10/06/2017
Nam Định
28,48,32,70
Nam Định
69
Thứ sáu
09/06/2017
Hải Phòng
42,77,74,38
Hải Phòng
92
Thứ năm
08/06/2017
Hà Nội
74,17,94,76
Hà Nội
87
Thứ tư
07/06/2017
Bắc Ninh
76,15,36,78
Bắc Ninh
70
Thứ ba
06/06/2017
Quảng Ninh
76,62,37,16
Quảng Ninh
39
Thứ hai
05/06/2017
Hà Nội
35,97,85,71
Hà Nội
20
Chủ nhật
04/06/2017
Thái Bình
49,15,16,36
Thái Bình
85
Thứ bảy
03/06/2017
Nam Định
85,08,33,37
Nam Định
46
Thứ sáu
02/06/2017
Hải Phòng
88,08,15,93
Hải Phòng
36
Thứ năm
01/06/2017
Hà Nội
33,23,17,15
Hà Nội
30
Thứ tư
31/05/2017
Bắc Ninh
48,84,18,49
Bắc Ninh
66
Thứ ba
30/05/2017
Quảng Ninh
14,75,25,80
Quảng Ninh
31

© A MINH NGOC

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1