• Xổ Số Minh Ngọc - Kết quả xổ số trực tiếp NHANH NHẤT
Còn 10:54:05 nữa đến xổ số Miền Bắc

Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Giải BảyĐặc Biệt
Thứ sáu
29/09/2017
Hải Phòng
03,31,17,76
Hải Phòng
66
Thứ năm
28/09/2017
Hà Nội
10,77,59,46
Hà Nội
96
Thứ tư
27/09/2017
Bắc Ninh
51,99,98,62
Bắc Ninh
77
Thứ ba
26/09/2017
Quảng Ninh
13,96,95,94
Quảng Ninh
43
Thứ hai
31/07/2017
Hà Nội
15,70,26,35
Hà Nội
47
Chủ nhật
30/07/2017
Thái Bình
66,40,17,28
Thái Bình
70
Thứ bảy
29/07/2017
Nam Định
35,42,40,46
Nam Định
30
Thứ sáu
28/07/2017
Hải Phòng
11,45,93,73
Hải Phòng
39
Thứ năm
27/07/2017
Hà Nội
47,72,82,29
Hà Nội
33
Thứ tư
26/07/2017
Bắc Ninh
97,88,75,26
Bắc Ninh
67
Thứ ba
25/07/2017
Quảng Ninh
04,21,79,70
Quảng Ninh
64
Thứ hai
24/07/2017
Hà Nội
31,03,95,99
Hà Nội
37
Chủ nhật
23/07/2017
Thái Bình
55,07,90,47
Thái Bình
20
Thứ bảy
22/07/2017
Nam Định
23,83,13,14
Nam Định
81
Thứ sáu
21/07/2017
Hải Phòng
92,01,95,28
Hải Phòng
64
Thứ năm
20/07/2017
Hà Nội
34,56,28,64
Hà Nội
33
Thứ tư
19/07/2017
Bắc Ninh
18,36,56,34
Bắc Ninh
37
Thứ ba
18/07/2017
Quảng Ninh
92,95,47,19
Quảng Ninh
66
Thứ hai
17/07/2017
Hà Nội
01,13,11,22
Hà Nội
88
Chủ nhật
16/07/2017
Thái Bình
58,15,39,28
Thái Bình
39
Thứ bảy
15/07/2017
Nam Định
21,32,43,93
Nam Định
81
Thứ sáu
14/07/2017
Hải Phòng
40,97,16,28
Hải Phòng
66
Thứ năm
13/07/2017
Hà Nội
15,61,23,57
Hà Nội
31
Thứ tư
12/07/2017
Bắc Ninh
41,48,19,08
Bắc Ninh
12
Thứ ba
11/07/2017
Quảng Ninh
91,81,63,80
Quảng Ninh
10
Thứ hai
10/07/2017
Hà Nội
04,85,51,18
Hà Nội
47
Chủ nhật
09/07/2017
Thái Bình
66,69,70,46
Thái Bình
93
Thứ bảy
08/07/2017
Nam Định
54,17,98,75
Nam Định
86
Thứ sáu
07/07/2017
Hải Phòng
99,68,44,76
Hải Phòng
94
Thứ năm
06/07/2017
Hà Nội
94,88,73,19
Hà Nội
82

© A MINH NGOC

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1