• Xổ Số Minh Ngọc - Kết quả xổ số trực tiếp NHANH NHẤT
Còn 01:21:58 nữa đến xổ số Miền Bắc

Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Giải BảyĐặc Biệt
Thứ hai
05/06/2017
Hà Nội
35,97,85,71
Hà Nội
20
Chủ nhật
04/06/2017
Thái Bình
49,15,16,36
Thái Bình
85
Thứ bảy
03/06/2017
Nam Định
85,08,33,37
Nam Định
46
Thứ sáu
02/06/2017
Hải Phòng
88,08,15,93
Hải Phòng
36
Thứ năm
01/06/2017
Hà Nội
33,23,17,15
Hà Nội
30
Thứ tư
31/05/2017
Bắc Ninh
48,84,18,49
Bắc Ninh
66
Thứ ba
30/05/2017
Quảng Ninh
14,75,25,80
Quảng Ninh
31
Thứ hai
29/05/2017
Hà Nội
70,34,98,22
Hà Nội
44
Chủ nhật
28/05/2017
Thái Bình
82,97,78,53
Thái Bình
67
Thứ bảy
27/05/2017
Nam Định
10,17,62,63
Nam Định
55
Thứ sáu
26/05/2017
Hải Phòng
09,59,80,68
Hải Phòng
21
Thứ năm
25/05/2017
Hà Nội
41,78,87,96
Hà Nội
69
Thứ tư
24/05/2017
Bắc Ninh
23,41,67,83
Bắc Ninh
99
Thứ ba
23/05/2017
Quảng Ninh
21,94,40,81
Quảng Ninh
07
Thứ hai
22/05/2017
Hà Nội
27,62,19,30
Hà Nội
52
Chủ nhật
21/05/2017
Thái Bình
05,66,22,77
Thái Bình
77
Thứ bảy
20/05/2017
Nam Định
05,45,07,80
Nam Định
31
Thứ sáu
19/05/2017
Hải Phòng
04,76,87,51
Hải Phòng
80
Thứ năm
18/05/2017
Hà Nội
39,94,84,17
Hà Nội
36
Thứ tư
17/05/2017
Bắc Ninh
26,99,13,36
Bắc Ninh
70
Thứ ba
16/05/2017
Quảng Ninh
88,71,09,90
Quảng Ninh
94
Thứ hai
15/05/2017
Hà Nội
29,62,49,44
Hà Nội
49
Chủ nhật
14/05/2017
Thái Bình
44,69,39,34
Thái Bình
87
Thứ bảy
13/05/2017
Nam Định
02,13,97,76
Nam Định
55
Thứ sáu
12/05/2017
Hải Phòng
92,12,71,95
Hải Phòng
92
Thứ năm
11/05/2017
Hà Nội
25,58,43,64
Hà Nội
61
Thứ tư
10/05/2017
Bắc Ninh
57,53,82,32
Bắc Ninh
62
Thứ ba
09/05/2017
Quảng Ninh
09,41,15,73
Quảng Ninh
76
Thứ hai
08/05/2017
Hà Nội
18,67,32,04
Hà Nội
10
Chủ nhật
07/05/2017
Thái Bình
20,18,47,27
Thái Bình
39

© A MINH NGOC

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1