• Xổ Số Minh Ngọc - Kết quả xổ số trực tiếp NHANH NHẤT
Còn 07:04:06 nữa đến xổ số Miền Nam

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Chủ Nhật

Chủ nhật
10/12/2017
Tiền Giang
50 - 61
Kiên Giang
08 - 88
Đà Lạt
69 - 31
Chủ nhật
03/12/2017
Tiền Giang
30 - 29
Kiên Giang
28 - 14
Đà Lạt
76 - 42
Chủ nhật
26/11/2017
Tiền Giang
53 - 02
Kiên Giang
32 - 21
Đà Lạt
59 - 45
Chủ nhật
19/11/2017
Tiền Giang
20 - 43
Kiên Giang
08 - 42
Đà Lạt
24 - 74
Chủ nhật
12/11/2017
Tiền Giang
08 - 31
Kiên Giang
16 - 01
Đà Lạt
76 - 24
Chủ nhật
05/11/2017
Tiền Giang
54 - 31
Kiên Giang
92 - 80
Đà Lạt
09 - 59
Chủ nhật
29/10/2017
Tiền Giang
16 - 81
Kiên Giang
15 - 70
Đà Lạt
08 - 59
Chủ nhật
22/10/2017
Tiền Giang
76 - 03
Kiên Giang
09 - 70
Đà Lạt
47 - 00
Chủ nhật
15/10/2017
Tiền Giang
08 - 06
Kiên Giang
74 - 39
Đà Lạt
15 - 62
Chủ nhật
08/10/2017
Tiền Giang
38 - 34
Kiên Giang
25 - 29
Đà Lạt
63 - 34
Chủ nhật
01/10/2017
Tiền Giang
00 - 87
Kiên Giang
53 - 81
Đà Lạt
07 - 63
Chủ nhật
24/09/2017
Tiền Giang
74 - 35
Kiên Giang
07 - 04
Đà Lạt
16 - 43
Chủ nhật
17/09/2017
Tiền Giang
81 - 57
Kiên Giang
42 - 57
Đà Lạt
02 - 05
Chủ nhật
10/09/2017
Tiền Giang
23 - 58
Kiên Giang
85 - 95
Đà Lạt
43 - 21
Chủ nhật
03/09/2017
Tiền Giang
57 - 83
Kiên Giang
48 - 14
Đà Lạt
70 - 93
Chủ nhật
27/08/2017
Tiền Giang
89 - 70
Kiên Giang
98 - 93
Đà Lạt
84 - 60
Chủ nhật
20/08/2017
Tiền Giang
77 - 45
Kiên Giang
08 - 15
Đà Lạt
84 - 62
Chủ nhật
13/08/2017
Tiền Giang
58 - 22
Kiên Giang
83 - 68
Đà Lạt
92 - 17
Chủ nhật
06/08/2017
Tiền Giang
12 - 44
Kiên Giang
09 - 68
Đà Lạt
92 - 82
Chủ nhật
30/07/2017
Tiền Giang
22 - 22
Kiên Giang
22 - 46
Đà Lạt
93 - 43
Chủ nhật
23/07/2017
Tiền Giang
04 - 23
Kiên Giang
95 - 17
Đà Lạt
81 - 20
Chủ nhật
16/07/2017
Tiền Giang
92 - 71
Kiên Giang
02 - 61
Đà Lạt
97 - 49
Chủ nhật
09/07/2017
Tiền Giang
71 - 81
Kiên Giang
87 - 34
Đà Lạt
28 - 34
Chủ nhật
02/07/2017
Tiền Giang
69 - 94
Kiên Giang
15 - 85
Đà Lạt
20 - 19
Chủ nhật
25/06/2017
Tiền Giang
83 - 59
Kiên Giang
19 - 09
Đà Lạt
82 - 75
Chủ nhật
18/06/2017
Tiền Giang
47 - 18
Kiên Giang
57 - 72
Đà Lạt
95 - 33
Chủ nhật
11/06/2017
Tiền Giang
75 - 31
Kiên Giang
52 - 73
Đà Lạt
65 - 66
Chủ nhật
04/06/2017
Tiền Giang
07 - 17
Kiên Giang
67 - 33
Đà Lạt
71 - 76
Chủ nhật
28/05/2017
Tiền Giang
07 - 10
Kiên Giang
97 - 99
Đà Lạt
93 - 65
Chủ nhật
21/05/2017
Tiền Giang
93 - 34
Kiên Giang
69 - 10
Đà Lạt
54 - 46

© A MINH NGOC

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1