• Xổ Số Minh Ngọc - Kết quả xổ số trực tiếp NHANH NHẤT
Còn 16:39:07 nữa đến xổ số Miền Trung

Sớ đầu đuôi xổ số Miền Trung

Thứ tư
28/06/2017
Đà Nẵng
89 - 09
Khánh Hòa
10 - 20
 
Thứ ba
27/06/2017
Đắk Lắk
33 - 18
Quảng Nam
72 - 39
 
Thứ hai
26/06/2017
Thừa T. Huế
45 - 46
Phú Yên
68 - 29
 
Chủ nhật
25/06/2017
Kon Tum
71 - 11
Khánh Hòa
23 - 10
 
Thứ bảy
24/06/2017
Đà Nẵng
32 - 32
Quảng Ngãi
32 - 95
Đắk Nông
85 - 36
Thứ sáu
23/06/2017
Gia Lai
49 - 19
Ninh Thuận
85 - 88
 
Thứ năm
22/06/2017
Bình Định
63 - 22
Quảng Trị
14 - 74
Quảng Bình
95 - 98
Thứ tư
21/06/2017
Đà Nẵng
36 - 28
Khánh Hòa
72 - 64
 
Thứ ba
20/06/2017
Đắk Lắk
26 - 83
Quảng Nam
45 - 75
 
Thứ hai
19/06/2017
Thừa T. Huế
96 - 51
Phú Yên
66 - 90
 
Chủ nhật
18/06/2017
Kon Tum
49 - 68
Khánh Hòa
43 - 27
 
Thứ bảy
17/06/2017
Đà Nẵng
03 - 37
Quảng Ngãi
54 - 80
Đắk Nông
05 - 75
Thứ sáu
16/06/2017
Gia Lai
17 - 61
Ninh Thuận
41 - 83
 
Thứ năm
15/06/2017
Bình Định
02 - 58
Quảng Trị
20 - 79
Quảng Bình
43 - 47
Thứ tư
14/06/2017
Đà Nẵng
62 - 07
Khánh Hòa
36 - 96
 
Thứ ba
13/06/2017
Đắk Lắk
45 - 10
Quảng Nam
55 - 65
 
Thứ hai
12/06/2017
Thừa T. Huế
45 - 28
Phú Yên
37 - 69
 
Chủ nhật
11/06/2017
Kon Tum
67 - 75
Khánh Hòa
39 - 04
 
Thứ bảy
10/06/2017
Đà Nẵng
43 - 68
Quảng Ngãi
61 - 10
Đắk Nông
21 - 38
Thứ sáu
09/06/2017
Gia Lai
81 - 72
Ninh Thuận
03 - 69
 
Thứ năm
08/06/2017
Bình Định
24 - 11
Quảng Trị
47 - 87
Quảng Bình
68 - 21
Thứ tư
07/06/2017
Đà Nẵng
31 - 42
Khánh Hòa
42 - 12
 
Thứ ba
06/06/2017
Đắk Lắk
06 - 77
Quảng Nam
41 - 88
 
Thứ hai
05/06/2017
Thừa T. Huế
43 - 53
Phú Yên
54 - 53
 
Chủ nhật
04/06/2017
Kon Tum
17 - 04
Khánh Hòa
59 - 81
 
Thứ bảy
03/06/2017
Đà Nẵng
68 - 64
Quảng Ngãi
45 - 84
Đắk Nông
00 - 46
Thứ sáu
02/06/2017
Gia Lai
98 - 61
Ninh Thuận
85 - 39
 
Thứ năm
01/06/2017
Bình Định
41 - 84
Quảng Trị
89 - 77
Quảng Bình
98 - 94
Thứ tư
31/05/2017
Đà Nẵng
96 - 52
Khánh Hòa
76 - 60
 
Thứ ba
30/05/2017
Đắk Lắk
39 - 83
Quảng Nam
50 - 21
 

© A MINH NGOC

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1