• Xổ Số Minh Ngọc - Kết quả xổ số trực tiếp NHANH NHẤT
Còn 00:15:27 nữa đến xổ số Miền Trung

Sớ đầu đuôi xổ số Miền Trung

Thứ sáu
12/04/2019
Gia Lai
22 - 63
Ninh Thuận
93 - 88
 
Thứ năm
11/04/2019
Bình Định
87 - 26
Quảng Trị
92 - 10
Quảng Bình
97 - 86
Thứ tư
10/04/2019
Đà Nẵng
42 - 82
Khánh Hòa
97 - 13
 
Thứ ba
09/04/2019
Đắk Lắk
80 - 79
Quảng Nam
57 - 54
 
Thứ hai
08/04/2019
Thừa T. Huế
12 - 35
Phú Yên
96 - 21
 
Chủ nhật
07/04/2019
Kon Tum
70 - 10
Khánh Hòa
77 - 29
 
Thứ bảy
06/04/2019
Đà Nẵng
66 - 58
Quảng Ngãi
96 - 79
Đắk Nông
85 - 21
Thứ sáu
05/04/2019
Gia Lai
59 - 92
Ninh Thuận
13 - 44
 
Thứ năm
04/04/2019
Bình Định
97 - 89
Quảng Trị
22 - 06
Quảng Bình
35 - 68
Thứ tư
03/04/2019
Đà Nẵng
48 - 54
Khánh Hòa
48 - 46
 
Thứ ba
02/04/2019
Đắk Lắk
42 - 19
Quảng Nam
72 - 86
 
Thứ hai
01/04/2019
Thừa T. Huế
50 - 73
Phú Yên
10 - 50
 
Chủ nhật
31/03/2019
Kon Tum
75 - 10
Khánh Hòa
09 - 47
 
Thứ bảy
30/03/2019
Đà Nẵng
98 - 52
Quảng Ngãi
56 - 85
Đắk Nông
77 - 03
Thứ sáu
29/03/2019
Gia Lai
36 - 79
Ninh Thuận
90 - 45
 
Thứ năm
28/03/2019
Bình Định
58 - 19
Quảng Trị
93 - 58
Quảng Bình
95 - 05
Thứ tư
27/03/2019
Đà Nẵng
98 - 85
Khánh Hòa
45 - 16
 
Thứ ba
26/03/2019
Đắk Lắk
26 - 89
Quảng Nam
21 - 43
 
Thứ hai
25/03/2019
Thừa T. Huế
48 - 19
Phú Yên
13 - 14
 
Chủ nhật
24/03/2019
Kon Tum
12 - 39
Khánh Hòa
52 - 90
 
Thứ bảy
23/03/2019
Đà Nẵng
00 - 93
Quảng Ngãi
41 - 74
Đắk Nông
55 - 38
Thứ sáu
22/03/2019
Gia Lai
76 - 66
Ninh Thuận
17 - 19
 
Thứ năm
21/03/2019
Bình Định
56 - 02
Quảng Trị
82 - 01
Quảng Bình
97 - 15
Thứ tư
20/03/2019
Đà Nẵng
64 - 05
Khánh Hòa
56 - 97
 
Thứ ba
19/03/2019
Đắk Lắk
51 - 86
Quảng Nam
59 - 23
 
Thứ hai
18/03/2019
Thừa T. Huế
00 - 25
Phú Yên
21 - 38
 
Chủ nhật
17/03/2019
Kon Tum
89 - 77
Khánh Hòa
55 - 97
 
Thứ bảy
16/03/2019
Đà Nẵng
18 - 23
Quảng Ngãi
29 - 51
Đắk Nông
99 - 19
Thứ sáu
15/03/2019
Gia Lai
36 - 08
Ninh Thuận
21 - 63
 
Thứ năm
14/03/2019
Bình Định
31 - 10
Quảng Trị
11 - 43
Quảng Bình
48 - 87

© A MINH NGOC

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1