• Xổ Số Minh Ngọc - Kết quả xổ số trực tiếp NHANH NHẤT
Còn 02:56:52 nữa đến xổ số Miền Trung

Sớ đầu đuôi xổ số Miền Trung

Thứ tư
21/11/2018
Đà Nẵng
05 - 25
Khánh Hòa
56 - 11
 
Thứ ba
20/11/2018
Đắk Lắk
49 - 43
Quảng Nam
16 - 55
 
Thứ hai
19/11/2018
Thừa T. Huế
23 - 03
Phú Yên
44 - 32
 
Chủ nhật
18/11/2018
Kon Tum
73 - 68
Khánh Hòa
33 - 64
 
Thứ bảy
17/11/2018
Đà Nẵng
26 - 99
Quảng Ngãi
80 - 61
Đắk Nông
18 - 44
Thứ sáu
16/11/2018
Gia Lai
83 - 09
Ninh Thuận
34 - 59
 
Thứ năm
15/11/2018
Bình Định
60 - 45
Quảng Trị
86 - 93
Quảng Bình
99 - 60
Thứ tư
14/11/2018
Đà Nẵng
71 - 46
Khánh Hòa
01 - 92
 
Thứ ba
13/11/2018
Đắk Lắk
74 - 09
Quảng Nam
34 - 05
 
Thứ hai
12/11/2018
Thừa T. Huế
24 - 69
Phú Yên
85 - 96
 
Chủ nhật
11/11/2018
Kon Tum
98 - 13
Khánh Hòa
87 - 72
 
Thứ bảy
10/11/2018
Đà Nẵng
25 - 56
Quảng Ngãi
65 - 08
Đắk Nông
11 - 16
Thứ sáu
09/11/2018
Gia Lai
12 - 86
Ninh Thuận
01 - 42
 
Thứ năm
08/11/2018
Bình Định
19 - 27
Quảng Trị
79 - 19
Quảng Bình
44 - 28
Thứ tư
07/11/2018
Đà Nẵng
51 - 40
Khánh Hòa
32 - 84
 
Thứ ba
06/11/2018
Đắk Lắk
27 - 03
Quảng Nam
34 - 44
 
Thứ hai
05/11/2018
Thừa T. Huế
60 - 59
Phú Yên
91 - 96
 
Chủ nhật
04/11/2018
Kon Tum
12 - 04
Khánh Hòa
58 - 76
 
Thứ bảy
03/11/2018
Đà Nẵng
21 - 95
Quảng Ngãi
77 - 97
Đắk Nông
20 - 52
Thứ sáu
02/11/2018
Gia Lai
54 - 17
Ninh Thuận
73 - 29
 
Thứ năm
01/11/2018
Bình Định
73 - 06
Quảng Trị
04 - 50
Quảng Bình
46 - 58
Thứ tư
31/10/2018
Đà Nẵng
56 - 56
Khánh Hòa
65 - 75
 
Thứ ba
30/10/2018
Đắk Lắk
62 - 99
Quảng Nam
02 - 28
 
Thứ hai
29/10/2018
Thừa T. Huế
89 - 67
Phú Yên
48 - 68
 
Chủ nhật
28/10/2018
Kon Tum
98 - 12
Khánh Hòa
86 - 19
 
Thứ bảy
27/10/2018
Đà Nẵng
18 - 46
Quảng Ngãi
87 - 89
Đắk Nông
43 - 24
Thứ sáu
26/10/2018
Gia Lai
24 - 47
Ninh Thuận
52 - 05
 
Thứ năm
25/10/2018
Bình Định
51 - 73
Quảng Trị
35 - 59
Quảng Bình
73 - 91
Thứ tư
24/10/2018
Đà Nẵng
04 - 27
Khánh Hòa
53 - 85
 
Thứ ba
23/10/2018
Đắk Lắk
94 - 95
Quảng Nam
07 - 53
 

© A MINH NGOC

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1