• Xổ Số Minh Ngọc - Kết quả xổ số trực tiếp NHANH NHẤT
Còn 13:15:40 nữa đến xổ số Miền Trung

Sớ đầu đuôi xổ số Miền Trung

Thứ năm
18/10/2012
Bình Định
74 - 25
Quảng Trị
92 - 89
Quảng Bình
21 - 94
Thứ tư
17/10/2012
Đà Nẵng
56 - 53
Khánh Hòa
77 - 53
 
Thứ ba
16/10/2012
Đắk Lắk
00 - 44
Quảng Nam
76 - 81
 
Thứ hai
15/10/2012
Thừa T. Huế
30 - 89
Phú Yên
50 - 82
 
Chủ nhật
14/10/2012
Kon Tum
70 - 13
Khánh Hòa
08 - 03
 
Thứ bảy
13/10/2012
Đà Nẵng
54 - 23
Quảng Ngãi
06 - 51
Đắk Nông
34 - 36
Thứ sáu
12/10/2012
Gia Lai
21 - 68
Ninh Thuận
16 - 87
 
Thứ năm
11/10/2012
Bình Định
90 - 74
Quảng Trị
45 - 90
Quảng Bình
99 - 63
Thứ tư
10/10/2012
Đà Nẵng
06 - 78
Khánh Hòa
37 - 29
 
Thứ ba
09/10/2012
Đắk Lắk
91 - 99
Quảng Nam
47 - 93
 
Thứ hai
08/10/2012
Thừa T. Huế
70 - 45
Phú Yên
24 - 67
 
Chủ nhật
07/10/2012
Kon Tum
26 - 55
Khánh Hòa
37 - 68
 
Thứ bảy
06/10/2012
Đà Nẵng
29 - 11
Quảng Ngãi
39 - 45
Đắk Nông
18 - 48
Thứ sáu
05/10/2012
Gia Lai
44 - 70
Ninh Thuận
97 - 97
 
Thứ năm
04/10/2012
Bình Định
98 - 36
Quảng Trị
96 - 95
Quảng Bình
22 - 36
Thứ tư
03/10/2012
Đà Nẵng
57 - 52
Khánh Hòa
43 - 53
 
Thứ ba
02/10/2012
Đắk Lắk
63 - 76
Quảng Nam
57 - 60
 
Thứ hai
01/10/2012
Thừa T. Huế
91 - 12
Phú Yên
24 - 80
 
Chủ nhật
30/09/2012
Kon Tum
53 - 18
Khánh Hòa
01 - 50
 
Thứ bảy
29/09/2012
Đà Nẵng
65 - 01
Quảng Ngãi
67 - 10
Đắk Nông
92 - 95
Thứ sáu
28/09/2012
Gia Lai
36 - 57
Ninh Thuận
82 - 96
 
Thứ năm
27/09/2012
Bình Định
76 - 37
Quảng Trị
51 - 15
Quảng Bình
90 - 24
Thứ tư
26/09/2012
Đà Nẵng
69 - 78
Khánh Hòa
82 - 01
 
Thứ ba
25/09/2012
Đắk Lắk
24 - 55
Quảng Nam
01 - 71
 
Thứ hai
24/09/2012
Thừa T. Huế
51 - 52
Phú Yên
38 - 40
 
Chủ nhật
23/09/2012
Kon Tum
80 - 03
Khánh Hòa
03 - 72
 
Thứ bảy
22/09/2012
Đà Nẵng
29 - 63
Quảng Ngãi
59 - 23
Đắk Nông
62 - 42
Thứ sáu
21/09/2012
Gia Lai
62 - 29
Ninh Thuận
54 - 26
 
Thứ năm
20/09/2012
Bình Định
31 - 38
Quảng Trị
77 - 24
Quảng Bình
21 - 03
Thứ tư
19/09/2012
Đà Nẵng
00 - 63
Khánh Hòa
22 - 68
 

© A MINH NGOC

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1