Bộ Đề Từ 00 Đến 99 – Tổng Hợp Các Bộ Số Trong Lô Đề

Bộ số đề từ 00 đến 99 là tập hợp các bộ số đề hiện có. Trong bài viết này, aminhngoc.com sẽ giúp bạn tìm hiểu về dàn đề và các thuật ngữ liên quan đến các con số. Trên diễn đàn, có rất nhiều người đã chốt số dàn đề với các bộ số đề này. 

Bộ đề từ 00 đến 99 đầy đủ và chi tiết nhất

Bộ đề từ 00 đến 99

Dưới đây là danh sách đầy đủ 100 bộ đề mà bạn có thể tham khảo. Nếu phương pháp soi cầu của bạn cần sử dụng một bộ số cụ thể, hãy nhớ đến danh sách này. 

Các bạn nên thử chơi bộ đề trực tuyến để có tỷ lệ thắng lớn hơn, khoảng 1 ăn 99. Nếu bạn chơi offline thì tỷ lệ thắng chỉ khoảng 1 ăn 80 hoặc 1 ăn 70. Chơi lô trực tuyến rất tiện lợi và giá cả lại rẻ hơn so với chơi ở ngoài đường. Bạn có thể chơi lô ở bất kỳ đâu. Tôi khuyên bạn nên thử chơi lô trực tuyến để tối ưu hóa lợi nhuận cho mình.

BỘ ĐỀ CHI TIẾT CẶP BỘ ĐỀ
Bộ 00 55,50,05,00.
Bộ 01 65,56,01,15,51,60,06,10.
Bộ 02 75,57,25,52,70,07,02,20.
Bộ 03 85,58,35,53,03,30,08,80.
Bộ 04 95,59,04,40,54,45,09,90.
Bộ 05 00,55,05,50.
Bộ 06 51,15,56,65,06,60,01,10.
Bộ 07 52,25,02,20,07,70,57,75.
Bộ 08 53,35,58,85,08,80,03,30.
Bộ 09 54,45,09,90,59,95,04,40.
Bộ 10 65,56,60,06,10,01,15,51.
Bộ 11 11,61,66,16
Bộ 12 67,76,17,71,62,26,12,21.
Bộ 13 68,86,13,31,63,36,18,81.
Bộ 14 69,96,14,41,64,46,19,91.
Bộ 15 60,06,15,51,65,56,10,01.
Bộ 16 11,16,61,66
Bộ 17 62,26,12,21,67,76,17,71
Bộ 18 63,36,18,81,68,86,13,31.
Bộ 19 64,46,19,91,69,96,14,41.
Bộ 20 75,57,20,02,70,07,25,52.
Bộ 21 76,67,21,12,71,17,26,62
Bộ 22 72,77,22,27.
Bộ 23 78,87,23,32,28,82.73,37.
Bộ 24 79,97,29,92,74,47,24,42.
Bộ 25 75,57,25,52,70,07,20,02.
Bộ 26 71,17,26,62,76,67,21,12.
Bộ 27 27,72,77,22.
Bộ 28 73,37,28,82,78,87,23,32.
Bộ 29 79,97,29,92,74,47,24,42.
Bộ 30 85,58,30,03,80,08,35,53.
Bộ 31 86,68,31,13,81,18,36,63.
Bộ 32 87,78,32,23,82,28,37,73.
Bộ 33 88,83,33,38.
Bộ 34 89,98,39,93,34,43,84,48.
Bộ 35 80,08,35,53,85,58,30,03.
Bộ 36 81,18,36,63,86,68,31,13
Bộ 37 82,28,37,73,87,78,32,23.
Bộ 38 88,83,38,33.
Bộ 39 84,48,39,93,89,98,34,43
Bộ 40 95,59,40,04,90,09,45,54
Bộ 41 96,69,91,19,41,14,46,64.
Bộ 42 97,79,42,24,92,29,47,74,,
Bộ 43 93,39,43,34,98,89,48,84,
Bộ 44 99,44,94,49
Bộ 45 90,09,45,54,95,59,40,04
Bộ 46 91,19,46,64,96,69,41,14,
Bộ 47 92,29,47,74,97,79,42,24.
Bộ 48 98,89,93,39,48,84,43,34.
Bộ 49 99,94,44,49,
Bộ 50 00,05,50,55
Bộ 51 56,65,51,15,06,60,01,10
Bộ 52 07,70,02,20,52,25,57,75
Bộ 53 58,85,08,80,53,35,,03,30.
Bộ 54 59,95,09,90,54,45,04,40
Bộ 55 00,05,55,50.
Bộ 56 56,65,06,60,51,15,01,10
Bộ 57 07,70,52,25,57,75,02,20
Bộ 58 08,80,58,85,53,35,03,30
Bộ 59 09,90,59,95,54,45,04,40
Bộ 60 10,01,15,51,65,56,60,06
Bộ 61 66,11,16,61
Bộ 62 12,21,17,71,67,76,62,26
Bộ 63 18,81,63,36,13,31,68,86
Bộ 64 69,96,14,41,19,91,64,46
Bộ 65 60,06,65,56,15,51,10,01
Bộ 66 16,11,66,61
Bộ 67 62,26,17,71,12,21,67,76
Bộ 68 13,31,63,36,18,81,,68,86
Bộ 69 64,46,19,91,14,41,69,96
Bộ 70 75,57,20,02,25,52,70,07
Bộ 71 76,67,21,12,26,62,71,17
Bộ 72 72,22,27,77
Bộ 73 73,78,87,23,32,28,82,37,
Bộ 74 47,74,79,97,24,42,,29,92
Bộ 75 75,57,20,02,70,07,25,52
Bộ 76 76,67,26,62,21,12,71,17,
Bộ 77 72,27,77,22
Bộ 78 28,82,23,32,78,87,73,37,
Bộ 79 92,24,42,79,97,74,47,29
Bộ 80 30,03,35,53,80,08,85,58
Bộ 81 36,63,81,18,31,13,86,68
Bộ 82 87,78,82,28,37,73,32,23
Bộ 83 83,88,33,38,
Bộ 84 98,34,84,48,89,43,39,93
Bộ 85 85,58,35,53,30,03,80,08
Bộ 86 63,3181,18,36,13,86,68
Bộ 87 82,28,37,73,32,23,87,78
Bộ 88 38,33,88,83,
Bộ 89 39,93,84,48,34,43,89,98,
Bộ 90 95,59,90,09,40,04,45,54
Bộ 91 96,69,91,19,41,14,46,64
Bộ 92 97,79,92,29,42,24,47,74
Bộ 93 98,89,93,39,43,34,48,84
Bộ 94 99,44,94,49,
Bộ 95 90,09,95,59,40,04,45,54,
Bộ 96 96,69,46,64,41,14,91,19
Bộ 97 92,29,97,79,,47,74,42,24
Bộ 98 93,39,48,84,43,34,98,89
Bộ 99 49,44,99,94

Dưới đây là danh sách đầy đủ các bộ số đề tôi tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Bạn cần phải tìm chính xác những bộ số đề mà bạn cần. Khi chơi các bộ số này, lưu ý rằng bạn nên đánh hết và không nên loại bỏ nếu bạn chưa có kinh nghiệm lọc đề.

>> Cách đánh lô ngày chủ nhật

>> Lô theo đặc biệt

Cách đánh bộ đề hiệu quả nhất

Cách đánh bộ đề hiệu quả nhất

Sau đây là cách chơi nhiều số đề cùng một lúc. Tùy vào phương pháp soi cầu đề mà có những dàn đề khác nhau. Chúng tôi đã tổng hợp 100 bộ đề từ 00 đến 99 rất chi tiết để bạn có thể dễ dàng tìm kiếm những con số của mình.

Để đạt được lợi nhuận cao nhất và an toàn nhất, bạn cần tính toán kỹ số tiền mình đánh và chu kỳ nuôi. Bạn cần xác định thời gian nuôi dàn đề đó trong bao lâu và sau đó hãy chuẩn bị số vốn đầy đủ.

Nếu bạn có ít vốn, hãy chia nhỏ vốn để nuôi. Còn nếu bạn có nhiều vốn, bạn có thể nâng cấp khung để tạo lợi nhuận cao nhất có thể. Có rất nhiều bí quyết soi cầu để ra cầu lô với các dàn đề trên.

Nhiều người nghĩ rằng đánh dàn đề không hiệu quả. Nhưng thực tế lại khác, các người chơi dàn đề đã hơn 2 năm qua luôn đạt lợi nhuận đều đặn.

Có nên chơi bộ đề Online?

Có nên chơi bộ đề Online?

Nhiều người cho rằng đánh dàn đề là phải đánh rất nhiều số khác nhau và tỷ lệ trả thưởng thường chỉ là 1 ăn 80 hoặc 1 ăn 70, vì vậy đánh dàn nhiều số sẽ không có lợi. Tuy nhiên, khi chơi trực tuyến, tỷ lệ trả thưởng là 1 ăn 99, cho phép bạn dễ dàng đánh tất cả các loại bộ đề, dù ngắn hay dài.

Ví dụ, nếu bạn đánh dàn 78 số với mỗi con 10k và chi tiêu 780k, khi trúng sẽ nhận được 990k, tương đương với lãi 310k.

Ngoài ra, đánh đề bạch thủ 1 số chỉ có 1% cơ hội trúng, trong khi đánh 68 số thì bạn sẽ nắm trong tay 68% cơ hội trúng.

Lời kết

Hy vọng bộ đề từ 00 đến 99 được tổng hợp bởi Minh Ngọc sẽ giúp mọi người dễ dàng nhận diện và tìm kiếm. Chúc mọi người may mắn và thành công trong việc chơi lô đề. Chúc các bạn may mắn và trúng lớn.