Dàn đề 16 số khung 5 ngày chính xác Rồng Bạch Kim

Dàn đề 16 số là như thế nào? Cách lập dàn đề 16 số bất bại như thế nào là chuẩn nhất? Đây là câu hỏi mà nhiều người đặt ra khi tham gia chơi lô đề. Hãy cùng aminhngoc.com chúng tôi đi tìm câu trả lời chi tiết nhé.

Dàn đề 16 số khung 5 ngày

Dàn đề 16 số khung 5 ngày

Ngày:Dàn đề 16 số khung 5 ngàyKết quả
20/04->24/04/202402 - 91 - 18 - 64 - 54 - 08 - 04 - 83 - 31 - 73 - 39 - 82 - 85 - 19 - 42 - 93chờ
15/04->19/04/202489 - 71 - 79 - 04 - 95 - 78 - 70 - 42 - 93 - 64 - 15 - 65 - 39 - 10 - 27 - 35Ăn 89, Ăn 04
10/04->14/04/202498 - 18 - 69 - 39 - 80 - 78 - 89 - 05 - 16 - 32 - 53 - 04 - 81 - 79 - 68 - 24Trượt
05/04->09/04/202493 - 45 - 42 - 69 - 49 - 36 - 43 - 84 - 41 - 50 - 31 - 05 - 96 - 06 - 51 - 17Trượt
31/03->04/04/202449 - 85 - 81 - 71 - 59 - 16 - 96 - 65 - 45 - 10 - 05 - 27 - 07 - 38 - 43 - 83Trượt
26/03->30/03/202468 - 49 - 56 - 31 - 34 - 79 - 20 - 98 - 05 - 24 - 32 - 13 - 65 - 94 - 75 - 19Ăn 79, Ăn 19
21/03->24/03/202475 - 53 - 48 - 73 - 83 - 63 - 29 - 04 - 72 - 32 - 46 - 25 - 13 - 71 - 76 - 16Ăn 71
31/01->04/02/202429 - 14 - 27 - 78 - 51 - 41 - 72 - 98 - 32 - 47 - 10 - 03 - 97 - 01 - 18 - 13Trượt
26/01->30/01/202460 - 32 - 23 - 16 - 50 - 06 - 78 - 59 - 61 - 12 - 90 - 43 - 62 - 09 - 37 - 83Trượt
21/01->25/01/202432 - 43 - 29 - 05 - 68 - 01 - 73 - 63 - 87 - 15 - 67 - 45 - 64 - 38 - 21 - 08Trượt
16/01->20/01/202456 - 85 - 84 - 96 - 74 - 45 - 41 - 27 - 40 - 89 - 29 - 71 - 04 - 51 - 90 - 43Trượt
11/01->15/01/202463 - 08 - 70 - 47 - 31 - 13 - 92 - 50 - 37 - 85 - 20 - 42 - 15 - 30 - 48 - 89Ăn 13, Ăn 85
06/01->10/01/202407 - 34 - 74 - 93 - 71 - 21 - 85 - 47 - 19 - 84 - 83 - 76 - 14 - 18 - 39 - 79Ăn 18
01/01->05/01/202414 - 53 - 65 - 26 - 15 - 73 - 61 - 28 - 16 - 48 - 80 - 71 - 83 - 58 - 92 - 96Trượt
27/12->31/12/202350 - 52 - 60 - 10 - 45 - 06 - 83 - 64 - 70 - 37 - 78 - 25 - 68 - 73 - 27 - 28Trượt
22/12->26/12/202329 - 30 - 82 - 80 - 43 - 19 - 46 - 84 - 76 - 50 - 21 - 79 - 35 - 41 - 37 - 14Ăn 43
17/12->21/12/202368 - 09 - 81 - 46 - 27 - 65 - 96 - 15 - 41 - 85 - 83 - 42 - 36 - 90 - 21 - 14Ăn 85
12/12->16/12/202338 - 45 - 08 - 29 - 80 - 79 - 81 - 30 - 02 - 12 - 62 - 53 - 97 - 21 - 06 - 52Ăn 45, Ăn 06
07/12->11/12/202382 - 63 - 05 - 94 - 39 - 17 - 34 - 02 - 92 - 47 - 36 - 84 - 49 - 54 - 42 - 75Trượt
02/12->06/12/202330 - 80 - 19 - 60 - 73 - 09 - 41 - 02 - 58 - 25 - 59 - 70 - 94 - 50 - 72 - 86Ăn 94
27/11->01/12/202335 - 64 - 32 - 48 - 89 - 31 - 39 - 69 - 08 - 74 - 83 - 92 - 63 - 15 - 78 - 38Trượt
22/11->26/11/202304 - 18 - 41 - 40 - 51 - 93 - 39 - 62 - 70 - 14 - 69 - 34 - 97 - 47 - 89 - 64Ăn 70
17/11->21/11/202309 - 20 - 75 - 06 - 25 - 81 - 67 - 92 - 28 - 02 - 23 - 18 - 57 - 80 - 43 - 72Trượt
12/11->16/11/202305 - 10 - 79 - 72 - 75 - 12 - 13 - 14 - 04 - 26 - 86 - 02 - 43 - 24 - 96 - 48Ăn 75, Ăn 12
07/11->11/11/202368 - 07 - 84 - 82 - 64 - 04 - 34 - 21 - 92 - 41 - 19 - 78 - 93 - 23 - 45 - 37Trượt
02/11->06/11/202348 - 84 - 58 - 89 - 63 - 42 - 71 - 03 - 91 - 86 - 12 - 67 - 78 - 32 - 74 - 60Ăn 84, Ăn 58
28/10->01/11/202339 - 28 - 91 - 89 - 86 - 59 - 61 - 63 - 95 - 72 - 24 - 16 - 71 - 10 - 18 - 83Trượt
23/10->27/10/202342 - 69 - 72 - 79 - 13 - 56 - 32 - 04 - 58 - 84 - 31 - 96 - 08 - 36 - 25 - 67Ăn 36
18/10->22/10/202342 - 72 - 80 - 57 - 35 - 49 - 61 - 51 - 95 - 93 - 30 - 40 - 87 - 45 - 20 - 24Ăn 49
13/10->17/10/202348 - 15 - 38 - 04 - 97 - 25 - 85 - 52 - 61 - 23 - 62 - 45 - 98 - 64 - 47 - 57Trượt
08/10->12/10/202396 - 72 - 37 - 18 - 36 - 25 - 41 - 57 - 32 - 68 - 01 - 76 - 19 - 49 - 73 - 67Trượt
03/10->07/10/202310 - 50 - 48 - 03 - 51 - 07 - 17 - 89 - 83 - 28 - 45 - 75 - 91 - 69 - 58 - 59Trượt
28/09->02/10/202381 - 97 - 39 - 32 - 62 - 18 - 96 - 43 - 70 - 74 - 06 - 69 - 36 - 21 - 58 - 61Trượt
23/09->27/09/202328 - 13 - 48 - 45 - 12 - 81 - 60 - 30 - 74 - 03 - 06 - 95 - 58 - 47 - 65 - 42Ăn 47
18/09->22/09/202305 - 48 - 14 - 40 - 36 - 95 - 91 - 20 - 34 - 42 - 12 - 54 - 86 - 63 - 59 - 85Ăn 14
13/09->17/09/202326 - 70 - 45 - 89 - 21 - 23 - 48 - 61 - 93 - 69 - 10 - 63 - 36 - 74 - 14 - 39Trượt
08/09->12/09/202363 - 06 - 16 - 92 - 71 - 98 - 07 - 37 - 27 - 89 - 29 - 80 - 83 - 93 - 41 - 26Trượt
03/09->07/09/202393 - 38 - 76 - 97 - 71 - 04 - 62 - 26 - 67 - 82 - 73 - 21 - 65 - 70 - 45 - 80Ăn 67
29/08->02/09/202361 - 26 - 25 - 72 - 58 - 94 - 90 - 43 - 34 - 89 - 87 - 98 - 38 - 20 - 19 - 41Trượt
24/08->28/08/202345 - 39 - 78 - 48 - 70 - 09 - 31 - 52 - 04 - 95 - 54 - 13 - 18 - 47 - 24 - 57Ăn 48
19/08->23/08/202303 - 59 - 89 - 57 - 91 - 02 - 40 - 87 - 45 - 18 - 50 - 65 - 56 - 47 - 80 - 46Trượt
14/08->18/08/202330 - 20 - 08 - 81 - 91 - 86 - 82 - 50 - 63 - 31 - 57 - 96 - 98 - 79 - 16 - 24Ăn 86
09/08->13/08/202392 - 25 - 32 - 98 - 36 - 78 - 89 - 64 - 48 - 23 - 31 - 54 - 84 - 04 - 12 - 63Ăn 48
04/08->08/08/202346 - 85 - 30 - 61 - 54 - 07 - 32 - 12 - 62 - 31 - 19 - 95 - 50 - 21 - 39 - 10Ăn 10
30/07->03/08/202370 - 89 - 75 - 60 - 36 - 57 - 98 - 67 - 43 - 46 - 34 - 48 - 53 - 23 - 41 - 85Ăn 41
25/07->29/07/202314 - 12 - 68 - 52 - 08 - 36 - 92 - 83 - 16 - 78 - 49 - 75 - 06 - 91 - 45 - 63Trượt
20/07->24/07/202308 - 06 - 27 - 45 - 63 - 86 - 26 - 75 - 37 - 64 - 62 - 21 - 13 - 71 - 79 - 05Ăn 86, Ăn 62
15/07->19/07/202334 - 91 - 85 - 20 - 32 - 52 - 82 - 45 - 73 - 96 - 83 - 18 - 90 - 75 - 27 - 79Trượt
10/07->14/07/202384 - 19 - 93 - 89 - 01 - 41 - 94 - 51 - 80 - 57 - 64 - 18 - 23 - 27 - 42 - 52Trượt
05/07->09/07/202301 - 54 - 75 - 10 - 67 - 28 - 35 - 79 - 57 - 89 - 37 - 48 - 24 - 39 - 34 - 19Trượt
30/06->04/07/202339 - 81 - 63 - 32 - 16 - 08 - 15 - 70 - 53 - 84 - 18 - 74 - 01 - 75 - 28 - 37Trượt
25/06->29/06/202313 - 07 - 32 - 04 - 20 - 23 - 74 - 06 - 47 - 05 - 31 - 60 - 98 - 42 - 19 - 38Ăn 20
20/06->24/06/202321 - 60 - 83 - 12 - 54 - 76 - 05 - 84 - 10 - 52 - 39 - 36 - 28 - 27 - 71 - 29Ăn 60
15/06->19/06/202310 - 47 - 75 - 63 - 04 - 46 - 87 - 80 - 18 - 69 - 78 - 60 - 50 - 96 - 15 - 09Ăn 04, Ăn 15
10/06->14/06/202327 - 29 - 49 - 83 - 39 - 89 - 26 - 76 - 50 - 87 - 35 - 46 - 74 - 92 - 18 - 25Trượt
05/06->09/06/202384 - 68 - 96 - 76 - 82 - 26 - 91 - 36 - 03 - 58 - 56 - 19 - 69 - 89 - 28 - 08Trượt
31/05->04/06/202315 - 18 - 70 - 64 - 72 - 93 - 71 - 20 - 67 - 48 - 19 - 92 - 26 - 51 - 23 - 74Ăn 70
26/05->30/05/202328 - 34 - 12 - 59 - 37 - 16 - 40 - 64 - 13 - 94 - 21 - 30 - 86 - 32 - 15 - 83Ăn 59, Ăn 37
21/05->25/05/202339 - 98 - 06 - 12 - 19 - 03 - 26 - 10 - 73 - 93 - 45 - 32 - 56 - 24 - 25 - 62Ăn 19
16/05->20/05/202345 - 26 - 36 - 20 - 09 - 73 - 37 - 89 - 60 - 31 - 07 - 10 - 64 - 46 - 53 - 21Ăn 31
11/05->15/05/202309 - 37 - 07 - 40 - 20 - 38 - 34 - 42 - 81 - 32 - 96 - 78 - 24 - 41 - 69 - 10Ăn 34
06/05->10/05/202380 - 14 - 28 - 50 - 19 - 34 - 36 - 82 - 26 - 21 - 41 - 15 - 01 - 09 - 86 - 57Trượt
01/05->05/05/202339 - 51 - 43 - 60 - 68 - 92 - 53 - 98 - 30 - 05 - 09 - 89 - 20 - 61 - 37 - 25Ăn 20
26/04->30/04/202303 - 32 - 05 - 65 - 69 - 14 - 78 - 93 - 96 - 60 - 51 - 54 - 62 - 61 - 16 - 13Ăn 96
21/04->25/04/202379 - 94 - 53 - 25 - 24 - 91 - 51 - 18 - 68 - 02 - 05 - 73 - 82 - 81 - 08 - 12Ăn 79, Ăn 05
16/04->20/04/202329 - 38 - 19 - 47 - 74 - 78 - 91 - 64 - 85 - 30 - 07 - 67 - 72 - 50 - 35 - 52Ăn 85
11/04->15/04/202314 - 06 - 37 - 05 - 94 - 72 - 97 - 71 - 54 - 26 - 27 - 02 - 92 - 16 - 87 - 82Ăn 14
06/04->10/04/202308 - 31 - 27 - 94 - 34 - 42 - 95 - 81 - 69 - 83 - 57 - 97 - 50 - 15 - 25 - 45Ăn 15
01/04->05/04/202376 - 42 - 37 - 45 - 26 - 03 - 72 - 12 - 10 - 24 - 74 - 27 - 83 - 08 - 14 - 73Ăn 45, Ăn 26
27/03->31/03/202385 - 08 - 79 - 86 - 31 - 65 - 76 - 52 - 05 - 80 - 82 - 38 - 25 - 47 - 17 - 20Trượt
22/03->26/03/202315 - 36 - 28 - 73 - 16 - 93 - 06 - 42 - 18 - 94 - 96 - 49 - 53 - 19 - 78 - 14Ăn 73
17/03->21/03/202379 - 70 - 25 - 07 - 62 - 05 - 82 - 73 - 08 - 13 - 17 - 45 - 97 - 56 - 76 - 16Ăn 70
12/03->16/03/202347 - 92 - 50 - 51 - 13 - 04 - 01 - 41 - 60 - 95 - 61 - 05 - 80 - 27 - 25 - 86Ăn 95
07/03->11/03/202325 - 54 - 86 - 45 - 81 - 40 - 09 - 58 - 43 - 08 - 07 - 96 - 23 - 18 - 72 - 01Trượt
02/03->06/03/202365 - 76 - 69 - 83 - 34 - 46 - 63 - 41 - 60 - 35 - 19 - 15 - 81 - 75 - 23 - 16Ăn 19

Dàn đề 16 số là gì?

Dàn đề 16 số được hiểu là nuôi cùng lúc 16 số từ 00 – 99 trong nhiều ngày. Người chơi sẽ phân tích và suy luận để có thể chọn ra 16 số có tỷ lệ về cao nhất. Nếu một trong 16 con số mà anh em chọn xuất hiện ở giải đặc biệt trong bảng KQXS thì bạn sẽ chiến thắng.

Để chơi được dàn đề này đòi hỏi người chơi phải có nguồn vốn tương đối lớn. Số tiền đã bỏ ra phải được ghi chép cẩn thận để so sánh với số tiền thu về một cách chính xác nhất. Nếu tính toán tỷ lệ về của số tốt thì chiến thắng có thể sẽ rất lớn đó.

Ưu, nhược điểm khi nuôi dàn đề 16 số khung 5 ngày

Ưu, nhược điểm khi nuôi dàn đề 16 số khung 5 ngày

Theo kinh nghiệm từ các chuyên gia lô đề thì bất cứ thể loại dàn đề nào cũng đều sở hữu các ưu điểm nổi bật, nhưng vẫn còn tồn tại một số nhược điểm riêng biệt. Việc nắm rõ đặc điểm của dàn đề sẽ giúp anh em áp dụng một cách khoa học và có thể chơi một cách hiệu quả. Cụ thể chúng tồn tại những ưu và nhược điểm sau:

Ưu điểm

Bộ dàn đề này có rất nhiều ưu điểm nổi trội thu hút anh em, ví dụ như:

  • Tỷ lệ ăn thưởng cao, anh em hoàn toàn có thể xem qua các báo cáo với tần suất lớn nhất. Người chơi không cần dựa vào yếu tố may mắn khi đang chơi.
  • Nguồn vốn bỏ ra không cần quá lớn khi chơi vì chỉ có 5 ngày. Bởi vậy ví dụ trường hợp gãy dàn thì cũng không thể lỗ quá nặng.
  • Phổ cập thêm một số thông tin về bí quyết vào tiền cũng như tỷ lệ trả thưởng. Điều này sẽ giúp anh em lựa chọn được cho mình 1 chiến lược phù hợp và hiệu quả nhất.

Nhược điểm

So với việc đánh tất tay thì việc đánh 16 số sẽ nhận lại lãi ít hơn. Tuy nhiên, lựa chọn loại hình chơi này đòi hỏi bạn phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu. Ngoài ra, còn đòi hỏi sự kiên nhẫn của anh em mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất có thể.

  • Anh em cần kiên trì, sáng suốt tỉnh táo trong quá trình nuôi lô khung. Nếu nhận thấy con lô có thể bị gãy thì nên dừng lại và chọn các phương pháp nuôi khác chất lượng hơn nhé.
  • Thời điểm tiến hành nuôi 5 ngày, anh em phải bỏ ra công sức nhiều hơn nữa. So với những phương thức nuôi 2 ngày, 3 ngày thì nuôi 5 ngày sẽ mất khá nhiều thời gian nhưng hiệu quả thì không kém và thậm chí có thể hơn.

Một số cách tạo dàn đề 16 số bất bại

Cách tạo dàn đề 16 số bất bại

Để áp dụng được hình thức chơi này, trước hết người chơi cần thống kê toàn bộ GĐB cũng như đầy đủ 5 con số trong vòng nửa năm. Hãy sắp xếp theo thứ tự tuần và thứ cùng cách nuôi như sau:

Tạo dàn đề 16 số với kết quả giải 3

Những con lô thuộc giải 3 thường có chạm đề ăn thẳng hoặc bóng trong những ngày tiếp theo. Cầu này thường chạy không quá dài nên có thể dựa vào để bắt chạm chuẩn hoặc bộ để có thể tiến hành chơi. Ngoài ra, người chơi còn được tạo dàn đề mỗi ngày thông qua cách bắt bóng số của những con đã về trong giải 3 của ngày hôm trước để tạo dàn cho ngày hôm sau.

>> Soi cầu dàn đề 80 số đánh quanh năm và cách vào tiền hợp lý

Cách tạo đề dàn 16 số theo giải 5

Để có thể thực hiện người chơi hãy tiến hành chọn toàn bộ những con số ngoài cùng của giải 5, sao cho các con chạm của chúng tạo thành bộ số cho ngày tiếp theo.

Cách nuôi này có thể áp dụng chơi quanh năm rất hiệu quả. Chỉ cần theo dõi 100 kỳ quay trước đó trên bảng kết quả đã về và chú ý tới giải 5. Hãy xem con số nào thường xuyên về thì ghi chép lại và lựa chọn ra những con số phù hợp để đặt cược. Có thể tổng hợp để đánh trong ngày hoặc nuôi khung đều có thể được.

Phương pháp chơi dàn đặc biệt theo đầu, đuôi 0

Để có thể thực hiện một cách chuẩn xác nhất, người chơi cần theo dõi bảng kết quả thường xuyên. Khi nhận thấy GĐB hôm nào về xuất hiện số 0 ở chính giữa thì đấy chính là dấu hiệu đề sắp về đầu 0 và đuôi 0. Bạn nên tổng hợp tất cả những con số thuộc bộ này lại với nhau để có thể đánh trong ngày tiếp theo. Nên nuôi khung từ 5 đến 7 ngày là có thể lãi lớn.

>> Dàn đề 72 con bất bại – Kinh nghiệm chơi dàn đề từ chuyên gia

Cách vào tiền dàn đề 16 số khung 3 ngày

Để soi cầu XSMB với bộ dàn 16 số sao cho hiệu quả nhất thì yếu tố quan trọng nhất là cách vào tiền sao cho hiệu quả nhất. Số vốn khi chơi dàn đề 16 số này sẽ tuỳ thuộc vào khung thời gian nuôi của người chơi. Bạn có thể tham khảo cách vào tiền dưới đây nhằm nâng cao cơ hội chiến thắng của bản thân nhé:

Cách vào tiền khung 3 ngày theo tỷ lệ 1:2:5. Ngày đầu tiên hãy đánh 10 điểm mỗi con, ngày hôm sau đánh gấp đôi tức 20 điểm, ngày thứ 3 đánh gấp 5 lần ngày đầu tiên tương đương với 50 điểm. Cứ thực hiện như vậy, chắc chắn sẽ có lãi dù tỷ lệ lãi có thể rất ít.

Cách viền vào theo mức 1:5:7. Chúng ta sử dụng tiền ngày hôm sau nhiều hơn ngày hôm trước đến khi hết khung. Dù cách chơi này hơi tốn kém nhưng nếu đã trúng thì tiền thưởng sẽ khá hậu hĩnh.

Kết luận

Anh em nên dành một khoản tiền để phòng ngừa và lượng tiền đem đi chơi cần chia nhỏ một cách hợp lý nhất có thể. Nếu anh em bỏ tiền ra nuôi khung, ví dụ trong 3 ngày mà may mắn có được phần thắng thì đó là dấu hiệu mừng cho anh em. Còn nếu thua thì anh em nên bỏ hẳn chứ không cần đợi tới 5 ngày đâu nhé.

Hy vọng rằng những chia sẻ trên của chúng tôi đã giúp bạn biết được cách lập dàn đề 16 số sao cho hiệu quả nhất. Chúc anh em may mắn và thắng lớn.