Nuôi Dàn Đề 64 Số Bất Bại Đánh Đâu Thắng Đấy

Soi cầu dàn đề 64 số bất bại đánh quanh năm sẽ giúp các bạn không phải mất quá nhiều thời gian soi cầu, tính toán mỗi ngày. Chỉ cần dùng ngay dàn đề đặc biệt 64 số này của aminhngoc.com là đặt cược. Chúng tôi đã chọn lựa kỹ càng từng con số tặng cho người chơi theo đúng logic, tính toán dựa trên các kết quả XSMB hằng ngày để xây dựng dàn đề chơi được quanh năm.

Dàn đề 64 số bất bại

Ngày:Dàn đề 64 sốKết quả
22/03/202383 - 61 - 86 - 13 - 64 - 37 - 80 - 63 - 70 - 10
03 - 12 - 87 - 90 - 24 - 21 - 67 - 20 - 32 - 53
08 - 54 - 73 - 15 - 97 - 71 - 45 - 39 - 78 - 62
05 - 89 - 60 - 25 - 23 - 98 - 28 - 31 - 14 - 42
30 - 38 - 69 - 74 - 84 - 92 - 49 - 04 - 48 - 47
91 - 51 - 79 - 57 - 36 - 96 - 59 - 26 - 95 - 43
41 - 29 - 68 - 02
chờ
21/03/202302 - 75 - 67 - 81 - 70 - 73 - 62 - 40 - 45 - 86
10 - 93 - 42 - 32 - 13 - 08 - 68 - 23 - 48 - 28
72 - 53 - 71 - 78 - 25 - 57 - 36 - 98 - 56 - 03
20 - 39 - 51 - 90 - 84 - 80 - 26 - 31 - 37 - 69
15 - 35 - 52 - 61 - 82 - 54 - 95 - 06 - 12 - 59
21 - 47 - 49 - 18 - 79 - 17 - 58 - 97 - 87 - 94
89 - 27 - 16 - 76
Trượt
20/03/202380 - 64 - 91 - 39 - 06 - 17 - 38 - 92 - 82 - 40
42 - 37 - 56 - 81 - 49 - 75 - 15 - 54 - 25 - 47
20 - 63 - 68 - 59 - 23 - 04 - 78 - 95 - 36 - 65
12 - 46 - 96 - 62 - 93 - 85 - 51 - 90 - 76 - 52
29 - 58 - 02 - 45 - 61 - 18 - 08 - 67 - 71 - 01
60 - 73 - 16 - 35 - 70 - 98 - 21 - 86 - 74 - 14
41 - 30 - 94 - 09
Ăn 92
19/03/202334 - 36 - 76 - 32 - 29 - 10 - 98 - 97 - 50 - 53
18 - 73 - 68 - 39 - 96 - 17 - 31 - 47 - 40 - 43
30 - 60 - 84 - 24 - 63 - 09 - 21 - 58 - 80 - 04
91 - 19 - 61 - 90 - 25 - 23 - 27 - 14 - 57 - 94
01 - 56 - 02 - 51 - 89 - 12 - 70 - 82 - 59 - 13
69 - 46 - 48 - 85 - 52 - 45 - 28 - 65 - 75 - 08
49 - 15 - 26 - 41
Trượt
18/03/202390 - 30 - 96 - 91 - 60 - 86 - 21 - 69 - 65 - 02
40 - 81 - 89 - 18 - 29 - 50 - 54 - 32 - 56 - 01
26 - 17 - 64 - 16 - 92 - 48 - 28 - 70 - 82 - 07
97 - 25 - 72 - 63 - 46 - 59 - 85 - 41 - 95 - 45
73 - 68 - 04 - 23 - 74 - 39 - 06 - 78 - 36 - 13
14 - 10 - 98 - 05 - 51 - 34 - 76 - 03 - 42 - 67
87 - 75 - 37 - 53
Ăn 70
17/03/202385 - 69 - 83 - 91 - 15 - 38 - 90 - 37 - 57 - 82
72 - 03 - 73 - 13 - 39 - 67 - 89 - 42 - 30 - 79
31 - 93 - 34 - 32 - 94 - 96 - 36 - 16 - 58 - 04
95 - 23 - 21 - 24 - 43 - 70 - 81 - 86 - 45 - 68
07 - 78 - 20 - 01 - 65 - 53 - 17 - 56 - 71 - 87
50 - 28 - 84 - 60 - 18 - 19 - 48 - 26 - 09 - 08
52 - 80 - 14 - 61
Ăn 89
16/03/202373 - 12 - 32 - 67 - 48 - 39 - 49 - 61 - 23 - 78
68 - 18 - 01 - 50 - 59 - 52 - 69 - 72 - 10 - 43
93 - 41 - 16 - 38 - 15 - 26 - 96 - 80 - 62 - 94
53 - 19 - 34 - 35 - 85 - 14 - 65 - 90 - 79 - 70
13 - 45 - 03 - 51 - 58 - 83 - 87 - 97 - 27 - 21
29 - 40 - 86 - 28 - 05 - 56 - 08 - 95 - 63 - 54
64 - 06 - 81 - 89
Ăn 81
15/03/202378 - 64 - 61 - 79 - 06 - 10 - 43 - 56 - 71 - 04
51 - 85 - 34 - 75 - 02 - 24 - 81 - 25 - 84 - 32
60 - 20 - 18 - 70 - 03 - 37 - 53 - 05 - 50 - 83
72 - 28 - 48 - 86 - 23 - 57 - 52 - 59 - 62 - 47
73 - 98 - 87 - 21 - 68 - 69 - 54 - 90 - 09 - 97
38 - 46 - 16 - 29 - 96 - 30 - 26 - 76 - 67 - 14
91 - 82 - 49 - 63
Ăn 24
14/03/202317 - 04 - 64 - 58 - 18 - 76 - 47 - 19 - 91 - 03
63 - 16 - 29 - 05 - 62 - 84 - 52 - 08 - 53 - 01
65 - 60 - 35 - 14 - 75 - 24 - 26 - 57 - 71 - 93
42 - 21 - 06 - 81 - 10 - 30 - 32 - 51 - 82 - 83
74 - 94 - 56 - 41 - 80 - 54 - 92 - 36 - 34 - 09
12 - 98 - 15 - 96 - 31 - 46 - 39 - 43 - 40 - 97
86 - 69 - 50 - 37
Trượt
13/03/202325 - 35 - 17 - 26 - 16 - 62 - 48 - 69 - 65 - 40
46 - 96 - 03 - 78 - 63 - 91 - 92 - 47 - 21 - 60
76 - 84 - 82 - 45 - 14 - 75 - 01 - 68 - 02 - 81
29 - 09 - 64 - 61 - 37 - 05 - 85 - 13 - 72 - 90
15 - 28 - 59 - 07 - 06 - 86 - 42 - 93 - 12 - 43
08 - 80 - 31 - 04 - 51 - 19 - 97 - 41 - 73 - 71
83 - 58 - 32 - 50
Ăn 75
12/03/202373 - 94 - 59 - 07 - 16 - 18 - 48 - 14 - 60 - 45
93 - 95 - 89 - 97 - 02 - 86 - 01 - 12 - 49 - 29
21 - 56 - 37 - 08 - 81 - 19 - 58 - 20 - 98 - 90
68 - 84 - 28 - 38 - 47 - 06 - 24 - 31 - 26 - 09
39 - 23 - 30 - 78 - 50 - 04 - 63 - 03 - 87 - 82
36 - 05 - 92 - 62 - 35 - 83 - 13 - 40 - 74 - 61
34 - 25 - 53 - 42
Ăn 95
10/03/202362 - 79 - 50 - 42 - 09 - 90 - 85 - 19 - 06 - 86
36 - 49 - 59 - 34 - 84 - 97 - 29 - 32 - 31 - 65
15 - 08 - 07 - 02 - 91 - 25 - 93 - 23 - 75 - 20
56 - 01 - 54 - 26 - 16 - 46 - 63 - 96 - 45 - 89
95 - 28 - 05 - 61 - 18 - 53 - 73 - 87 - 47 - 94
67 - 98 - 68 - 76 - 27 - 83 - 64 - 52 - 60 - 39
72 - 38 - 58 - 70
Ăn 20
08/03/202358 - 51 - 19 - 29 - 12 - 83 - 04 - 80 - 16 - 15
38 - 05 - 34 - 79 - 61 - 03 - 85 - 53 - 93 - 82
87 - 02 - 18 - 68 - 52 - 43 - 94 - 90 - 32 - 36
37 - 92 - 96 - 14 - 86 - 06 - 50 - 39 - 41 - 25
30 - 75 - 27 - 62 - 69 - 21 - 56 - 28 - 40 - 70
60 - 57 - 78 - 97 - 09 - 98 - 72 - 49 - 17 - 46
71 - 10 - 81 - 95
Ăn 87
07/03/202310 - 79 - 47 - 75 - 80 - 90 - 54 - 52 - 71 - 68
29 - 40 - 83 - 89 - 36 - 63 - 53 - 18 - 02 - 67
78 - 93 - 30 - 20 - 84 - 74 - 70 - 82 - 85 - 19
42 - 09 - 50 - 14 - 49 - 15 - 04 - 12 - 46 - 37
95 - 34 - 57 - 56 - 64 - 41 - 16 - 17 - 43 - 03
13 - 21 - 61 - 38 - 98 - 28 - 60 - 27 - 59 - 72
51 - 65 - 91 - 23.
Trượt
05/03/2023 28 - 08 - 38 - 47 - 06 - 68 - 41 - 64 - 80 - 85
71 - 76 - 90 - 25 - 31 - 57 - 60 - 69 - 17 - 63
03 - 39 - 46 - 70 - 13 - 58 - 75 - 18 - 56 - 53
93 - 16 - 27 - 91 - 67 - 52 - 26 - 97 - 62 - 36
79 - 59 - 84 - 21 - 82 - 24 - 20 - 98 - 92 - 07
61 - 83 - 72 - 78 - 37 - 05 - 02 - 73 - 94 - 29
01 - 48 - 23 - 14
Trượt

Dàn đề 64 số miễn phí

Dàn đề 64 số miễn phí

Khác với những dàn đề khác thì dàn đề 64 số này sẽ cố định và được đánh xuyên suốt. 

  • Dàn đề Đặc Biệt 64 Số : 01 – 02 – 04 – 05 – 08 – 09 – 11 – 13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 29 – 32 – 34 – 36 – 37 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 47 – 48 – 49 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 60 – 61 – 63 – 65 – 67 – 69 – 70 – 72 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 81 – 82 – 83 – 84 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 93 – 94 – 95 – 96 – 99.

Để chơi được dàn đề quanh năm hiệu quả thì anh em nên chơi theo cách gấp thếp. Tỷ lệ chuẩn để chơi là 1:2:4:15. Với dàn đề trên thì rất ít khi trượt sang cầu thứ 5 nên mọi người có thể tự tin để chơi.

Đánh dàn đề 64 số có khó hay là không?

Khá nhiều người khi mới bước chân vào nghề và vẫn chưa hiểu rõ sẽ băn khoăn không biết nên chơi dàn đề 64 số này dễ hay khó. Vì thế, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn cách đánh dàn đề 64 số thế nào và cách chơi bạn sẽ nắm trong lòng bàn tay.

Kinh nghiệm soi cầu dàn đề 64 số bất bại

Kinh nghiệm soi cầu dàn đề 64 số bất bại

Dàn đề 64 số theo giải đặc biệt

Để tạo được dàn đề 64 số đơn giản, hiệu quả bạn nên nhìn kết quả trước đó ra sao và tìm ra tính toán được quy luật. Nếu không có thời gian thống kê được GĐB lâu dài thì bạn có thể dựa vào giải gần nhất. Ví dụ đó đều là các số chẵn thì trong thời gian gần đây bạn sẽ tiếp tục tạo ra dàn đề 64 theo giải đặc biệt này. Chắc chắn khả năng mang về cơ hội thắng là rất cao.

Các con số trong dàn đề này được sắp xếp một cách tự nhiên, có quy luật phụ thuộc vào sự tính toán của mỗi người. Miễn sao, bạn tung ra chiến thuật hợp lý và đưa ra lượng tiền cược có sự tính toán. Khi chưa thực sự chắc chắn thì hãy nên cược ít thôi nhé.

>> Dàn đề 50 số

>> Dàn đề 60 số

Đánh dàn đề 64 số theo lô gan

Không còn là 10, 20 số nữa mà các lô đề thủ còn tạo dàn đề 64 số. Số lượng càng nhiều thì khả năng trúng sẽ càng cao. Chú ý nhỏ khi chơi là bạn có thể đánh mạnh tay hơn một chút bởi cách chơi này rất chuẩn và xác suất về tương đối cao. Những con số mà bạn đưa ra thì cần dựa vào kết quả gần đây và tốt hơn cả là hãy dựa vào lô gan.

Đó là những con số lâu không về trong 1- 2 tháng. Sau khi thống kê xong, bạn sẽ đưa ra được hướng chơi thật chuẩn chỉnh nhất. Những con số này được sắp xếp lẻ chẵn hoặc chẵn lẻ hay bất kì nguyên tắc nào đều được.

Ví dụ: lô gan về 34, 56, thì bạn có thể đánh lại 2 con số này rồi hãy kết hợp với cách đánh đầu đuôi, lô rơi để có thể tạo ra đủ 64 con số chuẩn chỉnh nhất. Hãy chọn cho mình những con số mà bạn cho rằng khả năng về nhiều nhất có thể. Một khi đã đưa ra con số nào thì bạn cần hướng về những điều đó. Đây chính là nhân tố ảnh hưởng khá lớn tới kết quả.

Đánh dàn đề 64 số theo đầu, đuôi câm

Đây được coi là một cách đánh hay và được nhiều game thủ sử dụng. Bạn có thể tạo ra dàn đề 64 số theo cách này bởi chúng khá an toàn và hiệu quả cao. Ví dụ: câm đầu 1 thì là các con số như là: 10, 11, 13, 14,15. Hoặc bạn có thể tạo ra một dàn đầu câm đuôi câm theo một chiến thuật nào đó miễn sao những con số đã được tính theo nguyên tắc.

Các con số này sẽ đi theo nguyên tắc lặp lại 1 con số ở hàng đơn vị hoặc là hàng chục. Chúng dàn xếp ngẫu nhiên hoặc kế hoạch với nhau theo dãy số có tính chất quy luật. Ngoài ra, bạn cũng có thể cân nhắc kết hợp đánh dàn đề theo như giấc mơ nhé. Mỗi một giấc mơ ẩn trong đó sẽ là một ý nghĩa khác nhau. Mong rằng bạn sẽ vận dụng thật tốt để đánh dàn đề tốt nhất với những chia sẻ trên, nếu nắm bắt các dàn đề 64 số tốt thì cơ hội thắng sẽ rất cao.

Trên đây là những thông tin chi tiết tổng hợp về dàn đề 64 số ngày bất bại dành cho các tay chơi tham khảo. Hy vọng bài viết này đã đem lại nhiều điều bổ ích tới các bạn và giúp anh em cược thủ đến gần hơn với chiến thắng.