Nuôi Lô Kép Khung 2 Ngày Bất Khả Chiến Bại

Lô kép khung 2 ngày hiện đang là phương pháp được nhiều anh em trong giới lô đề áp dụng thường xuyên để có thể gia tăng khả năng chiến thắng. Cách chơi lô đề này có ưu điểm là tiết kiệm thời gian và có khả năng ổn định tiền vốn đầu tư. Trong bài viết này, aminhngoc.com sẽ chia sẻ tới anh em lô đề thủ một số cách để chơi tốt cùng những con số và đưa ra nhận định chính xác về các con lô, đề có tỷ lệ cao sẽ về đồng thời tìm ra những con số may mắn để dễ dàng trúng lớn.

Thống kê lô kép khung 2 ngày

Ngày Lô képKết quả
15/07->16/07/202411 - 33chờ
13/07->14/07/202477 - 22Trượt
11/07->12/07/202400 - 11Ăn 00, Ăn 11
09/07->10/07/202422 - 55Ăn 22, Ăn 55
07/07->08/07/202444 - 22Trượt
05/07->06/07/202411 - 22Trượt
03/07->04/07/202455 - 99Trượt
01/07->02/07/202433 - 99Ăn 99
29/06->30/06/202488 - 33Ăn 33
27/06->28/06/202422 - 88Ăn 22
25/06->26/06/202422 - 00Ăn 22, Ăn 00
23/06->24/06/202488 - 00Trượt
21/06->22/06/202455 - 00Trượt
19/06->20/06/202499 - 11Ăn 11
17/06->18/06/202499 - 55Ăn 99
15/06->16/06/202466 - 11Ăn 66
13/06->14/06/202466 - 33Ăn 33
11/06->12/06/202488 - 00Ăn 00
09/06->10/06/202411 - 33Ăn 33
07/06->08/06/202433 - 11Ăn 33, Ăn 11
05/06->06/06/202488 - 22Ăn 88
03/06->04/06/202455 - 33Ăn 55, Ăn 33
01/06->02/06/202400 - 99Ăn 00, Ăn 99
30/05->31/05/202444 - 22Ăn 44
28/05->29/05/202488 - 55Ăn 55
26/05->27/05/202488 - 44Ăn 88
24/05->25/05/202499 - 00Trượt
22/05->23/05/202488 - 44Ăn 44
20/05->21/05/202455 - 33Trượt
18/05->19/05/202422 - 00Ăn 22
16/05->17/05/202499 - 66Ăn 99
14/05->15/05/202488 - 77Ăn 88
12/05->13/05/202455 - 11Trượt
10/05->11/05/202488 - 00Ăn 88, Ăn 00
08/05->09/05/202411 - 99Trượt
06/05->07/05/202433 - 11Ăn 11
04/05->05/05/202499 - 44Trượt
02/05->03/05/202466 - 99Ăn 99
30/04->01/05/202433 - 22Ăn 33
28/04->29/04/202411 - 88Trượt
26/04->27/04/202433 - 11Ăn 11
24/04->25/04/202433 - 22Ăn 22
22/04->23/04/202400 - 88Ăn 00
20/04->21/04/202411 - 22Ăn 11, Ăn 22
18/04->19/04/202400 - 33Trượt
16/04->17/04/202499 - 44Trượt
14/04->15/04/202466 - 55Trượt
12/04->13/04/202455 - 33Trượt
10/04->11/04/202455 - 11Ăn 55
08/04->09/04/202400 - 77Trượt
06/04->07/04/202433 - 77Trượt
04/04->05/04/202400 - 33Ăn 33
02/04->03/04/202422 - 99Ăn 22
31/03->01/04/202466 - 11Ăn 66, Ăn 11
29/03->30/03/202488 - 22Trượt
27/03->28/03/202466 - 33Trượt
25/03->26/03/202477 - 88Ăn 77
23/03->24/03/202477 - 44Trượt
21/03->22/03/202455 - 66Ăn 66
07/02->08/02/202422 - 00Trượt
05/02->06/02/202422 - 55Ăn 22
03/02->04/02/202422 - 99Ăn 22
01/02->02/02/202444 - 77Ăn 44, Ăn 77
30/01->31/01/202411 - 44Ăn 11, Ăn 44
28/01->29/01/202466 - 44Trượt
26/01->27/01/202466 - 33Ăn 33
24/01->25/01/202411 - 33Ăn 11
22/01->23/01/202488 - 33Ăn 88, Ăn 33
20/01->21/01/202444 - 77Ăn 44, Ăn 77
18/01->19/01/202422 - 77Ăn 77
16/01->17/01/202477 - 00Trượt
14/01->15/01/202499 - 00Ăn 99
12/01->13/01/202400 - 22Ăn 00
10/01->11/01/202444 - 88Trượt
08/01->09/01/202422 - 55Ăn 55
06/01->07/01/202466 - 00Trượt
04/01->05/01/202444 - 66Trượt
02/01->03/01/202466 - 77Ăn 66
31/12->01/01/202422 - 88Ăn 22, Ăn 88
29/12->30/12/202366 - 88Trượt
27/12->28/12/202399 - 22Trượt
25/12->26/12/202344 - 99Ăn 44
23/12->24/12/202366 - 11Trượt
21/12->22/12/202366 - 44Ăn 66
19/12->20/12/202366 - 44Ăn 66
17/12->18/12/202333 - 11Trượt
15/12->16/12/202388 - 66Ăn 88
13/12->14/12/202344 - 55Ăn 44, Ăn 55
11/12->12/12/202344 - 55Trượt
09/12->10/12/202399 - 22Ăn 99, Ăn 22
07/12->08/12/202311 - 88Trượt
05/12->06/12/202355 - 77Trượt
03/12->04/12/202344 - 55Ăn 55
01/12->02/12/202388 - 00Ăn 00
29/11->30/11/202377 - 66Trượt
27/11->28/11/202344 - 33Trượt
25/11->26/11/202333 - 22Ăn 33
23/11->24/11/202377 - 11Ăn 77, Ăn 11
21/11->22/11/202377 - 99Ăn 99
19/11->20/11/202333 - 55Ăn 33
17/11->18/11/202344 - 77Ăn 44
15/11->16/11/202355 - 11Ăn 55
13/11->14/11/202399 - 55Ăn 99, Ăn 55
11/11->12/11/202377 - 99Ăn 77, Ăn 99
09/11->10/11/202311 - 00Trượt
07/11->08/11/202344 - 33Ăn 33
05/11->06/11/202388 - 00Ăn 88
03/11->04/11/202333 - 77Ăn 77
01/11->02/11/202300 - 66Ăn 00
30/10->31/10/202333 - 11Ăn 11
28/10->29/10/202333 - 99Trượt
26/10->27/10/202333 - 44Ăn 33
24/10->25/10/202388 - 22Ăn 88, Ăn 22
22/10->23/10/202322 - 33Ăn 33
20/10->21/10/202333 - 11Ăn 33
18/10->19/10/202322 - 11Ăn 22, Ăn 11
16/10->17/10/202399 - 55Ăn 55
14/10->15/10/202377 - 66Ăn 77
12/10->13/10/202366 - 11Ăn 66
10/10->11/10/202333 - 00Trượt
08/10->09/10/202344 - 55Trượt
06/10->07/10/202355 - 44Ăn 44
04/10->05/10/202344 - 22Ăn 44
02/10->03/10/202377 - 55Ăn 55
30/09->01/10/202300 - 11Ăn 11
28/09->29/09/202322 - 77Ăn 22
26/09->27/09/202377 - 88Ăn 77
24/09->25/09/202366 - 77Ăn 66, Ăn 77
22/09->23/09/202377 - 11Trượt
20/09->21/09/202344 - 66Ăn 66
18/09->19/09/202344 - 33Ăn 44
16/09->17/09/202377 - 11Trượt
14/09->15/09/202311 - 22Ăn 22
12/09->13/09/202344 - 33Trượt
10/09->11/09/202399 - 44Trượt
08/09->09/09/202377 - 44Trượt
06/09->07/09/202322 - 00Trượt
04/09->05/09/202366 - 88Trượt
02/09->03/09/202311 - 33Ăn 11, Ăn 33
31/08->01/09/202366 - 99Ăn 66, Ăn 99
29/08->30/08/202355 - 77Ăn 77
27/08->28/08/202366 - 44Ăn 44
25/08->26/08/202333 - 88Trượt
23/08->24/08/202355 - 66Ăn 66
21/08->22/08/202333 - 88Ăn 88
19/08->20/08/202355 - 88Ăn 88
17/08->18/08/202322 - 44Trượt
15/08->16/08/202377 - 11Ăn 77
13/08->14/08/202399 - 77Trượt
11/08->12/08/202322 - 33Trượt
09/08->10/08/202399 - 22Ăn 99
07/08->08/08/202333 - 77Ăn 77
05/08->06/08/202366 - 44Trượt
03/08->04/08/202399 - 77Ăn 77
01/08->02/08/202322 - 55Ăn 55
30/07->31/07/202333 - 11Ăn 33, Ăn 11
28/07->29/07/202333 - 99Trượt
26/07->27/07/202300 - 88Ăn 00, Ăn 88
24/07->25/07/202355 - 22Ăn 22
22/07->23/07/202399 - 66Trượt
20/07->21/07/202377 - 44Ăn 77, Ăn 44
18/07->19/07/202377 - 00Trượt
16/07->17/07/202344 - 22Ăn 44, Ăn 22
14/07->15/07/202355 - 22Trượt
12/07->13/07/202388 - 33Trượt
10/07->11/07/202300 - 11Ăn 11
08/07->09/07/202333 - 00Ăn 33
06/07->07/07/202333 - 44Trượt
04/07->05/07/202355 - 88Ăn 88
02/07->03/07/202366 - 99Ăn 99
30/06->01/07/202355 - 00Ăn 55
28/06->29/06/202344 - 55Ăn 44
26/06->27/06/202344 - 33Ăn 44
24/06->25/06/202311 - 55Ăn 55
22/06->23/06/202399 - 66Ăn 99, Ăn 66
20/06->21/06/202300 - 55Ăn 55
18/06->19/06/202333 - 11Ăn 33
16/06->17/06/202322 - 77Ăn 22, Ăn 77
14/06->15/06/202322 - 44Ăn 44
12/06->13/06/202366 - 55Ăn 66
10/06->11/06/202377 - 22Ăn 22
08/06->09/06/202322 - 66Ăn 66
06/06->07/06/202355 - 11Trượt
04/06->05/06/202300 - 11Ăn 00
02/06->03/06/202399 - 66Ăn 99
31/05->01/06/202300 - 33Ăn 00
29/05->30/05/202322 - 00Ăn 00
27/05->28/05/202377 - 44Ăn 77, Ăn 44
25/05->26/05/202399 - 44Trượt
23/05->24/05/202333 - 44Ăn 44
21/05->22/05/202333 - 00Ăn 33
19/05->20/05/202322 - 44Trượt
17/05->18/05/202300 - 33Ăn 00
15/05->16/05/202322 - 88Trượt
13/05->14/05/202300 - 22Ăn 22
11/05->12/05/202355 - 44Ăn 55, Ăn 44
09/05->10/05/202377 - 33Trượt
07/05->08/05/202344 - 22Ăn 44
05/05->06/05/202344 - 11Ăn 11
03/05->04/05/202355 - 77Ăn 55, Ăn 77
01/05->02/05/202366 - 77Ăn 66, Ăn 77
29/04->30/04/202333 - 66Trượt
27/04->28/04/202366 - 77Ăn 66
25/04->26/04/202322 - 33Ăn 22
23/04->24/04/202399 - 88Ăn 88
21/04->22/04/202322 - 88Ăn 22
19/04->20/04/202322 - 66Trượt
17/04->18/04/202399 - 88Ăn 99
15/04->16/04/202300 - 44Ăn 00, Ăn 44
13/04->14/04/202344 - 22Trượt
11/04->12/04/202366 - 55Ăn 66
09/04->10/04/202366 - 33Ăn 33
07/04->08/04/202399 - 33Ăn 33
05/04->06/04/202377 - 33Ăn 33
03/04->04/04/202355 - 11Trượt
01/04->02/04/202377 - 44Ăn 77, Ăn 44
30/03->31/03/202377 - 22Ăn 22
28/03->29/03/202355 - 33Ăn 33
26/03->27/03/202311 - 88Ăn 88
24/03->25/03/202388 - 44Ăn 44
22/03->23/03/202333 - 77Trượt
20/03->21/03/202344 - 66Trượt
18/03->19/03/202388 - 11Ăn 88
16/03->17/03/202366 - 55Trượt
14/03->15/03/202300 - 55Ăn 00
12/03->13/03/202300 - 66Ăn 66
10/03->11/03/202388 - 22Ăn 88, Ăn 22
08/03->09/03/202311Ăn 11
06/03->07/03/202333Trượt
04/03->05/03/202377Trượt
02/03->03/03/202377 - 44Ăn 77

Định nghĩa về nuôi lô kép khung 2 ngày

Định nghĩa về nuôi lô kép khung 2 ngày?

Lô kép khung 2 ngày là phương pháp chỉ việc các lô đề thủ tiến hành lựa chọn một hoặc nhiều hơn một bộ lô kép để có thể thao tác nuôi một hoặc nhiều số đó trong 2 ngày liên tiếp. Điều kiện là người chơi cần phải cân nhắc để có thể bỏ vốn hợp lý trong quá trình nuôi sao cho đảm bảo khi lô hoặc đề người chơi có thể thu về cho bản thân con số lợi nhuận lớn nhất. 

Anh em lô đề thủ đều biết để soi cầu lô đề thì có rất nhiều phương pháp nuôi khung khác nhau, thậm chí nuôi tới 5-7 ngày là hoàn toàn bình thường. Tuy vậy, anh em vẫn nên tìm hiểu thêm phương pháp nuôi lô kép khung 2 ngày miễn phí này bởi nó khá hiệu quả và đơn giản; đồng thời cũng có thể hỗ trợ cho các phương pháp nuôi lô đề khác để tăng tỷ lệ chiến thắng. 

Bên cạnh đó anh em phải luôn lưu ý rằng, nếu lô kép mà nổ vào ngày đầu thì anh em nên xóa, hủy bộ số đó luôn và không nên tiếp tục nuôi bộ số đó nữa vì khi đó tỷ lệ để nổ bộ lô kép đó cực kỳ thấp. Thay vào đó, anh em hãy nuôi một hoặc nhiều bộ số khác vì lúc này những con số mới sẽ đem tới cho anh em tài lộc may mắn nhiều hơn đấy. 

Những loại lô kép khung 2 ngày cơ bản

  • Kép bằng: đây là loại kép phổ biến và được nuôi rất nhiều trong cộng đồng lô đề thủ. Kép bằng ý chỉ bao gồm con số sau: 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22, 11, 00.  Ngoài ra, anh em cũng có thể sử dụng dàn lô kép bằng này để đánh luôn 1 dàn đề cũng có hiệu quả tương đối tốt. 
  • Kép lệch: Nếu như lô kép bằng là những số có giá trị như nhau ở hàng chục và hàng đơn vị thì lô kép lệch được biết đến với những cặp lô kép khung 2 ngày sau: 49, 94; 38, 83; 27, 72; 16, 61; 50, 05.
  • Kép âm: Khái niệm này được dùng tương đối nhiều trong lô đề. Với hình thức lô kép này, anh em dùng bóng của các con số để đánh. Cụ thể, có những bộ số sau: 14, 41, 07, 70, 58, 85, 36, 63, 29, 92. 

Các bước để nuôi cặp lô kép khung 2 ngày rồng bạch kim

Các bước để nuôi cặp lô kép khung 2 ngày rồng bạch kim

Để bắt đầu thao tác bắt bạch thủ lô kép khung 2 ngày một cách chính xác và hiệu quả nhất anh em cần thực hiện bài bản theo thứ tự sau:

  • Bước 1:Theo dõi để tìm kiếm dấu hiệu lô đề về kép trong nhiều ngày. Đây là một thao tác cực kỳ quan trọng mà anh em cược thủ nào cũng phải nắm bắt khi nuôi lô kép khung 2 ngày. Chú ý theo dõi KQXS hàng ngày, đặc biệt hãy lưu ý đến bộ số của giải đặc biệt các ngày trong tuần để xem xét có con số lô kép nào xuất hiện hay không nhé?
  • Bước 2: Sau bước theo dõi kết quả và quan sát trên, hãy tiến hành lựa chọn nên bắt con lô kép nuôi khung 2 ngày nào để chơi. Có thể chọn lựa kép bằng, kép lệch hoặc kép âm. Nhưng hầu hết anh em cao thủ trong làng lô đề thường chọn nuôi lô kép bằng.  
  • Bước 3: Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy tìm và cân nhắc tỉ lệ bỏ vốn thích hợp nhất để vào tiền. Thường thì lô kép nuôi khung 2 ngày có rất nhiều cách để bỏ vốn và có thể không người chơi nào vào số tiền giống người chơi nào cả. Thông thường khi bỏ vốn để nuôi lô kép khung 2 ngày có thể tham khảo các tỷ lệ như sau: 1:5, 1:3, 1:2… Có nhiều cách vào tiền nhưng vào như thế nào thì phụ thuộc chủ yếu vào sở thích của mỗi anh em.  

Kinh nghiệm soi lô kép khung 2 ngày bất bại

Kinh nghiệm soi lô kép khung 2 ngày bất bại

Khi tham gia nuôi lô kép khung 2 ngày thì anh em cần phải nhớ kỹ những kinh nghiệm soi cực chuẩn được chia sẻ và truyền lại bởi các cao thủ đã chinh chiến trên mặt trận lô đề trong thời gian dài.

Tìm kiếm diễn đàn chia sẻ uy tín để học hỏi thêm kinh nghiệm 

Để tăng khả năng giành chiến thắng khi nuôi lô kép khung 2 ngày thì anh em cần và nên tham khảo kinh nghiệm được đúc kết từ các tiền bối lâu năm trong làng lô đề. 

Không chỉ thế, anh em cần phải chú ý tới các diễn đàn soi cầu uy tín và có độ tin cậy cao. Bởi những diễn đàn này sẽ đem tới cho anh em nhiều góc nhìn mới về soi cầu lô đề cũng như các thông tin cực kỳ hữu ích cho anh em trước khi soi cầu lô đề. 

Các diễn đàn sẽ có nhiều chủ đề hữu ích, tuy vậy anh em vẫn cần chọn lọc để tìm ra những thông tin cần thiết cho bản thân mình. Từ đó áp dụng và nâng cao để nó trở thành chiến lược phù hợp mỗi khi anh em quyết định nuôi lô đề. Đặc biệt nên quan tâm đến những chủ đề về chuyện bỏ vốn hay vào tiền cược như thế nào cho phù hợp để nâng được mức lợi nhuận lên cao nhất. 

>> Lô kép khung 3 ngày
>> Lô kép khung 5 ngày

Liên tục theo dõi bảng kết quả XSKT hàng ngày

Nếu muốn chọn được lô chuẩn và nuôi lô kép khung 2 ngày thì anh em cần phải nắm thật chắc bảng KQXS không chỉ miền Bắc mà còn cả 3 miền. Điều này giúp anh em áp dụng được hầu hết các phương pháp soi lô đề theo các lô kép đã từng ra trước đó một cách chính xác nhất và hiệu quả nhất. 

Khi quan sát sẽ có sự xuất hiện của lô kép ở kết quả xổ số kiến thiết, nhất là ở bộ số của giải đặc biệt thì đây chính là một trong những tín hiệu cực kỳ tốt để anh em áp dụng vào quá trình soi cầu lô đề của mình. 

Kiên nhẫn nếu lựa chọn nuôi lô kép khung 2 ngày

Lô kép khung 2 ngày là một trong những phương pháp chơi lâu dài. Yêu cầu tối thiểu cần có ở anh em là sự kiên nhẫn chứ không thể đánh xổi mà mong ăn lớn được. Nếu qua 2 ngày không về thì anh em mới nên đổi con số mới. Trong trường hợp kết quả chiến thắng về ngay ngày đầu tiên thì anh em cũng bỏ luôn bộ số đang nuôi và tìm kiếm bộ số khác phù hợp hơn nhé. 

Nguồn vốn ổn định và tâm lý luôn bình tĩnh 

Việc giữ một cái đầu lạnh trong làng lô đề là yếu tố cực kỳ quan trọng góp phần vào việc thắng thua của chính mình trong các trò chơi cá cược từ truyền thống tới trực tuyến chứ không chỉ đơn thuần là trò lô đề. Giữ bình tĩnh, luôn tỉnh táo trong các trò chơi là chìa khóa để anh em đưa ra những nhận định chính xác nhất và đưa ra những phán đoán có tỷ lệ xảy ra lớn nhất có thể. 

Đừng quên trước khi soi cầu lô đề bằng lô kép khung 2 ngày hoặc bất cứ phương pháp nào khác, anh em cần phải đánh giá khách quan ưu điểm hoặc nhược điểm của các phương pháp đó rồi hãy quyết định có áp dụng hay không? Và nếu có rủi ro khi áp dụng thì cách giải quyết như thế nào là hợp lý nhất. 

Làm được những điều trên sẽ giúp anh em luôn kiểm soát được nguồn vốn của mình một cách ổn định và thắng với mức lợi nhuận cao nhất. 

Kết luận

Chơi lô kép khung 2 ngày là phương pháp được rất nhiều anh em lô đề thủ áp dụng bởi nó cực kỳ hiệu quả và tỷ lệ thắng cao. Với cách này cần chú ý theo dõi và nghiên cứu kỹ bảng KQXS 3 miền để có thể tìm ra các dấu hiệu về lô kép. Anh em có thể tham khảo thêm chuyên mục nuôi lô khung của chúng tôi. Hy vọng những kinh nghiệm về lô kép nuôi khung 2 ngày trên sẽ giúp ích cho anh em. Chúc anh em may mắn với những cuộc chơi của mình.