Soi Cầu Dàn Đề 65 Số Đánh Quanh Năm Bất Bại

Dàn đề 65 số đánh quanh năm là một trong những cách chơi lô đề đơn giản nhưng hiệu quả nhất thời điểm hiện tại. Tuy nhiên cách tạo dàn đề này không phải ai cũng biết tới. Để biết thêm chi tiết cách tạo dàn đề 65 con này, mời bạn theo dõi bài viết của aminhngoc.com phân tích và chia sẻ về dàn đề này. 

Dàn đề 65 số

Ngày:Dàn đề 65 sốKết quả
22/03/202352 - 19 - 74 - 96 - 65 - 46 - 28 - 18 - 21 - 10 - 35 - 42 - 94 - 12 - 87 - 57 - 53 - 56 - 36 - 79 - 32 - 59 - 48 - 13 - 31 - 93 - 70 - 03 - 02 - 91 - 06 - 45 - 37 - 24 - 84 - 41 - 29 - 27 - 71 - 17 - 95 - 26 - 80 - 39 - 73 - 54 - 49 - 01 - 51 - 25 - 85 - 16 - 23 - 89 - 05 - 14 - 30 - 75 - 07 - 60 - 20 - 69 - 63 - 98 - 82chờ
21/03/202354 - 26 - 25 - 14 - 53 - 38 - 42 - 81 - 71 - 24 - 07 - 41 - 75 - 05 - 56 - 50 - 68 - 61 - 89 - 09 - 82 - 67 - 51 - 62 - 52 - 58 - 28 - 03 - 85 - 73 - 80 - 70 - 36 - 37 - 84 - 12 - 47 - 15 - 32 - 74 - 48 - 20 - 78 - 97 - 64 - 10 - 43 - 94 - 01 - 69 - 04 - 29 - 95 - 34 - 63 - 19 - 02 - 72 - 87 - 08 - 27 - 60 - 40 - 18 - 98Ăn 64
20/03/202370 - 93 - 98 - 90 - 09 - 54 - 83 - 52 - 60 - 53 - 10 - 63 - 17 - 27 - 91 - 69 - 12 - 86 - 28 - 79 - 78 - 72 - 87 - 42 - 85 - 40 - 73 - 95 - 18 - 97 - 30 - 76 - 16 - 71 - 50 - 37 - 19 - 57 - 35 - 82 - 61 - 20 - 46 - 81 - 26 - 96 - 75 - 15 - 80 - 08 - 68 - 32 - 48 - 05 - 41 - 89 - 01 - 59 - 45 - 56 - 04 - 38 - 03 - 58 - 13Trượt
19/03/202309 - 84 - 37 - 70 - 63 - 08 - 52 - 39 - 18 - 29 - 38 - 73 - 47 - 28 - 61 - 86 - 49 - 60 - 69 - 50 - 62 - 81 - 06 - 83 - 05 - 45 - 72 - 02 - 51 - 21 - 03 - 93 - 59 - 26 - 58 - 24 - 43 - 34 - 67 - 87 - 92 - 40 - 54 - 31 - 48 - 79 - 80 - 25 - 76 - 74 - 42 - 17 - 75 - 04 - 13 - 16 - 36 - 30 - 57 - 97 - 53 - 20 - 32 - 19 - 91Ăn 03
18/03/202327 - 54 - 25 - 48 - 30 - 62 - 76 - 45 - 23 - 17 - 12 - 64 - 90 - 80 - 47 - 58 - 42 - 21 - 36 - 10 - 49 - 93 - 56 - 39 - 86 - 37 - 71 - 04 - 70 - 06 - 53 - 03 - 02 - 32 - 50 - 96 - 15 - 16 - 73 - 52 - 81 - 59 - 69 - 79 - 31 - 01 - 35 - 18 - 68 - 65 - 63 - 14 - 29 - 91 - 94 - 43 - 13 - 57 - 74 - 05 - 08 - 41 - 24 - 95 - 87Ăn 70
17/03/202356 - 94 - 32 - 21 - 02 - 40 - 38 - 83 - 37 - 20 - 07 - 91 - 24 - 14 - 08 - 09 - 58 - 16 - 73 - 68 - 61 - 93 - 72 - 75 - 84 - 15 - 41 - 35 - 28 - 69 - 19 - 92 - 80 - 78 - 47 - 71 - 03 - 31 - 74 - 53 - 54 - 39 - 65 - 45 - 87 - 43 - 36 - 06 - 51 - 01 - 29 - 27 - 60 - 98 - 48 - 23 - 62 - 12 - 96 - 34 - 76 - 13 - 57 - 26 - 49Trượt
16/03/202302 - 27 - 34 - 68 - 48 - 69 - 71 - 70 - 84 - 47 - 78 - 10 - 52 - 58 - 45 - 19 - 65 - 32 - 59 - 90 - 98 - 49 - 15 - 14 - 74 - 13 - 08 - 03 - 63 - 80 - 64 - 24 - 18 - 86 - 57 - 76 - 72 - 82 - 36 - 37 - 60 - 92 - 75 - 46 - 12 - 25 - 56 - 95 - 38 - 83 - 42 - 29 - 39 - 81 - 30 - 96 - 01 - 61 - 17 - 20 - 50 - 21 - 09 - 23 - 16Ăn 81
15/03/202345 - 28 - 74 - 69 - 23 - 24 - 61 - 59 - 40 - 48 - 38 - 95 - 71 - 12 - 10 - 97 - 49 - 68 - 13 - 58 - 63 - 90 - 84 - 17 - 27 - 37 - 31 - 19 - 36 - 20 - 02 - 67 - 93 - 30 - 75 - 18 - 32 - 92 - 72 - 25 - 50 - 34 - 51 - 46 - 94 - 81 - 29 - 35 - 87 - 43 - 53 - 78 - 64 - 85 - 26 - 05 - 08 - 80 - 42 - 52 - 60 - 21 - 86 - 39 - 96Ăn 24
14/03/202301 - 72 - 05 - 32 - 02 - 49 - 09 - 68 - 40 - 65 - 76 - 90 - 67 - 13 - 83 - 14 - 46 - 24 - 23 - 52 - 64 - 74 - 04 - 96 - 17 - 84 - 51 - 37 - 70 - 79 - 78 - 56 - 21 - 31 - 34 - 69 - 75 - 80 - 87 - 35 - 26 - 48 - 71 - 59 - 53 - 15 - 10 - 20 - 58 - 73 - 18 - 47 - 07 - 81 - 92 - 36 - 43 - 61 - 41 - 63 - 82 - 98 - 06 - 38 - 97Ăn 79
13/03/202394 - 46 - 60 - 56 - 43 - 62 - 85 - 63 - 47 - 30 - 01 - 18 - 50 - 74 - 25 - 16 - 05 - 75 - 19 - 89 - 92 - 41 - 03 - 07 - 79 - 95 - 91 - 27 - 96 - 67 - 80 - 51 - 28 - 58 - 72 - 13 - 35 - 40 - 54 - 93 - 97 - 59 - 17 - 78 - 34 - 06 - 39 - 31 - 04 - 69 - 26 - 90 - 98 - 87 - 12 - 64 - 02 - 09 - 38 - 76 - 42 - 57 - 49 - 70 - 21Ăn 75
12/03/202361 - 04 - 47 - 68 - 90 - 81 - 34 - 05 - 98 - 73 - 92 - 30 - 86 - 71 - 72 - 59 - 42 - 89 - 53 - 97 - 45 - 21 - 19 - 91 - 51 - 06 - 96 - 95 - 07 - 70 - 80 - 17 - 31 - 65 - 18 - 26 - 87 - 09 - 60 - 50 - 67 - 35 - 12 - 13 - 27 - 63 - 02 - 76 - 10 - 03 - 40 - 24 - 74 - 36 - 23 - 79 - 69 - 28 - 16 - 25 - 83 - 93 - 20 - 46 - 14Ăn 95
10/03/202309 - 52 - 57 - 71 - 50 - 36 - 41 - 70 - 75 - 24 - 31 - 90 - 48 - 20 - 37 - 42 - 29 - 86 - 30 - 59 - 56 - 47 - 28 - 76 - 61 - 93 - 17 - 18 - 67 - 35 - 97 - 38 - 06 - 85 - 92 - 07 - 10 - 72 - 87 - 80 - 79 - 83 - 63 - 12 - 05 - 14 - 73 - 94 - 23 - 68 - 96 - 40 - 82 - 16 - 91 - 21 - 98 - 27 - 81 - 51 - 03 - 39 - 54 - 34 - 43Ăn 20
08/03/202348 - 61 - 02 - 60 - 40 - 25 - 27 - 39 - 59 - 62 - 78 - 80 - 07 - 52 - 06 - 03 - 84 - 63 - 85 - 68 - 17 - 69 - 05 - 41 - 13 - 96 - 51 - 21 - 90 - 64 - 93 - 28 - 50 - 54 - 56 - 10 - 16 - 72 - 82 - 35 - 36 - 08 - 19 - 91 - 46 - 97 - 81 - 83 - 12 - 76 - 37 - 94 - 45 - 04 - 09 - 67 - 73 - 79 - 43 - 29 - 18 - 32 - 38 - 26 - 30Trượt
07/03/202339 - 17 - 29 - 18 - 25 - 43 - 87 - 10 - 03 - 38 - 23 - 28 - 72 - 52 - 08 - 64 - 76 - 96 - 60 - 75 - 61 - 20 - 69 - 58 - 50 - 94 - 45 - 97 - 41 - 78 - 81 - 40 - 95 - 79 - 42 - 15 - 09 - 01 - 74 - 06 - 49 - 14 - 35 - 39 - 70 - 30 - 91 - 13 - 36 - 02 - 83 - 31 - 73 - 68 - 63 - 80 - 07 - 93 - 57 - 34 - 90 - 86 - 24 - 84 - 02Trượt
06/03/202383 - 56 - 64 - 47 - 40 - 89 - 42 - 20 - 76 - 27 - 65 - 03 - 28 - 81 - 54 - 37 - 61 - 57 - 02 - 15 - 25 - 18 - 70 - 10 - 93 - 30 - 24 - 72 - 14 - 07 - 04 - 38 - 68 - 96 - 17 - 23 - 43 - 50 - 86 - 69 - 91 - 60 - 51 - 75 - 26 - 49 - 98 - 67 - 10 - 21 - 01 - 46 - 09 - 63 - 87 - 80 - 59 - 29 - 13 - 94 - 12 - 95 - 82 - 92 - 74Trượt

Dàn đề 65 số là gì?

Dàn đề 65 số là gì?

Dàn đề 65 số là một trong những cách chơi lô đề đem lại cơ hội trúng thưởng cao nhất hiện nay. So với những dàn đề khác thì dàn đề này là một tập hợp bao gồm 65 số được chọn từ dãy số 00 đến 99. Người chơi có thể thực hiện soi cầu để chọn ra 65 con số có tỷ lệ trúng cao nhất để chơi.

Bên cạnh đó, dàn đề 65 con này còn chiếm 2/3 số con trong bảng KQXS nên tỷ lệ trúng thưởng sẽ cao hơn những dạng dàn đề 4 hay 8 số. Vì dàn đề nhiều số nên cần vốn cần đầu tư tương đối nhiều. Do đó khi chơi dàn đề này, đòi hỏi người chơi phải tính toán tỷ lệ vốn đầu tư sao cho chuẩn xác. Không nên chơi tất tay hoặc đánh theo cảm tính vì tỷ lệ thua kèo sẽ tương đối cao.

Ưu và nhược điểm của dàn đề 65 số

Cũng như những phương pháp chơi số lô đề khác, chơi dàn đề 65 số cũng có những ưu và nhược điểm riêng. Người chơi cần nắm được những ưu và nhược điểm đó để có chiến thuật chơi hợp lý nhất.

Ưu điểm

Với cách chơi này người chơi có thể chủ động hơn trong việc chọn ra những con số tiềm năng mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố may mắn. Cách chơi này cần có sự tính toán và phân tích kỹ lưỡng. Vì vậy sẽ đem đến cho người chơi tỷ lệ thắng cao nhất có thể.

Khi lựa chọn chơi theo dàn đề chắc chắn anh em sẽ phải giảm bớt số vốn mà mình đã bỏ ra. Theo đó người chơi sẽ không phải lo lắng quá nhiều đến vấn đề tài chính nhưng vẫn đảm bảo thu về số lãi rất cao nếu trúng.

Nhược điểm

Cũng tương tự như những cách chơi theo dàn khác, người chơi cần có tâm lý ổn định và vững vàng khi tham gia. Bên cạnh đó, cũng cần có thời gian để nghiên cứu và học hỏi trước khi đưa ra quyết định vào tiền. Vì số vốn bỏ ra ít hơn nên so với những cách chơi khác thì cách chơi theo dàn đề 65 số này có số lãi ít hơn.

Cách tạo dàn đề 65 đánh quanh năm

Cách tạo dàn đề 65 đánh quanh năm

Dựa vào phương pháp thống kê

Để soi cầu bằng phương pháp này người chơi cần theo dõi và nghiên cứu bảng kết quả xổ số. Thống kê tần số xuất hiện của các con số đó và tiến hành đặt cược một cách chính xác nhất.

  • Bước 1: Đầu tiên bạn cần phải theo dõi KQXS của ngày hôm trước làm cơ sở soi cầu tạo dàn đề 65 số đánh quanh năm.
  • Bước 2: Tính tần suất để chọn ra 8 con số đầu bảng, 8 số cuối bảng ghép số đầu và cuối bảng với nhau để có dàn số đẹp chơi cho ngày hôm sau.

Ví dụ: Dựa vào bảng KQXS chúng ta tìm được 8 số đầu và đuôi cụ thể:

  • 8 đuôi số: 3, 4, 5, 0, 4, 6, 7, 8.
  • 8 đầu số: 4, 5, 6, 0, 2, 8, 7, 9.

Khi ghép các đầu số này lại với nhau chúng ta có được dàn đề 65 số đánh quanh năm như sau: 16 – 17 – 18 – 31 – 32 – 54 – 58 – 62 – 63 – 73 – 75 – 78 – 82 – 84 – 90 – 91 – 93 – 10 – 13 – 15 – 70 – 71 – 72 – 48 – 49 – 50 – 51 – 97 – 98 – 99 – 13 – 15 – – 32 – 33 – 35 – 62 – 63 – 65 – 38 – 37 – 39- 87 – 89 – 90 – 91 – 83 – 41 – 43 – 45 – 48 – 49 – 42 – 54 – 55 – 56 – 57 – 93 – 62 – 65 – 68 – 70 – 71 – 83 – 84.

>> Dàn đề 5 số 

>> Dàn đề 64 số 

Dựa vào kết quả giải đặc biệt

Với phương pháp này, người chơi cần tiến hành soi cầu giải đặc biệt mỗi ngày để tạo dàn đề. Thông qua giải đặc biệt, có thể tính tổng 2 số cuối xem nó có trên, dưới 10 hay không. Với phương pháp này có thể bạn sẽ tìm ra được 65 số cho ngày hôm sau.

Ví dụ: Tổng 2 số cuối GĐB là 19 lớn hơn 10 chúng ta sẽ lập được dàn số 36 sô gồm những số sau: 82 – 84 – 86 – 41– 43 – 60– 65 – 67– 73 – 75 – 77 – 20 – 34 – 36 –51 – 53  – 85 – 87 – 89 – 40 – 51 – 52 – 63 – 67 – 75 – 77 – 79 – 80. Sau đó thống kê KQXS miền Bắc chúng ta có được những con số may mắn:

  • 7 đầu số: 1, 3, 4, 7,5, 6, 9.
  • 4 đuôi số:  1, 9, 7, 8,

Từ đầu và đuôi số này chúng ta có thể tìm ra những con số may mắn 30 – 32 – 34 – 70 – 72 – 75 – 13 – 15 – 54 – 92 – 93 – 97 – 50 – 52 – 37 – 92 – 63 – 64 – 67 – 69 – 10 – 12– 40 – 47 – 48 – 49 – 50 – 65 – 70.

Cộng hai dàn đề này lại với nhau chúng ta sẽ có được dàn đề 65 con đánh quanh năm

Cách vào tiền nuôi dàn đề 65 số

Cách vào tiền nuôi dàn đề 65 số 

Sau khi đã có cho mình 65 con số đẹp nhất, bạn có thể áp dụng công thức vào tiền nuôi dàn đề cơ bản như:

  • Tỷ lệ 1:2:4: Với tỷ lệ vào tiền này thì ngày đầu tiên sẽ đánh mỗi con 100 điểm. Ngày thứ 2 cược 200 điểm và ngày thứ 3 nâng mức cược lên 400 điểm mỗi số trong dàn 65 số.
  • Tỷ lệ 1:3:5: Với tỷ lệ vào tiền này, ngày đầu tiên vẫn giữ nguyên đánh 100 điểm. Sang đến ngày thứ 2 và thứ 3 điểm cược sẽ tăng lên thành 300 và 500. Tỷ lệ vào tiền này chỉ áp dụng đối với những người có nhiều kinh nghiệm.

Trên đây là một số thông tin liên quan tới việc tìm hiểu dàn đề 65 số đánh quanh năm. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trên đã giúp ích cho bạn đọc.