Dàn Đề 72 Con Hôm Nay Bất Bại, Ăn Liên Tục

Thông tin tổng hợp chi tiết về dàn đề 72 côn đang được quan tâm nhất hiện nay gồm có những gì? Tại sao dàn đề 72 con này lại được nhiều chuyên gia, cao thủ lô đề sử dụng? Nếu anh em muốn tìm hiểu kỹ về phương pháp này hãy theo dõi bài viết dưới đây của aminhngoc.com nhé.

Dàn đề 72 con bất bại

Ngày:Dàn đề 72 số Kết quả
22/03/202357 - 83 - 19 - 16 - 04 - 76 - 95 - 09 - 89 - 29 - 96 - 25 - 68 - 08 - 70 - 93 - 94 - 40 - 65 - 51 - 41 - 42 - 45 - 43 - 97 - 62 - 71 - 53 - 21 - 12 - 34 - 79 - 73 - 64 - 23 - 81 - 74 - 07 - 60 - 26 - 20 - 87 - 10 - 52 - 35 - 56 - 86 - 03 - 67 - 02 - 48 - 30 - 54 - 63 - 06 - 31 - 91 - 84 - 39 - 59 - 49 - 01 - 14 - 28 - 90 - 61 - 46 - 78 - 92 - 13 - 38 - 17chờ
21/03/202342 - 73 - 46 - 48 - 89 - 43 - 94 - 70 - 38 - 10 - 40 - 52 - 76 - 75 - 45 - 62 - 97 - 47 - 13 - 14 - 91 - 83 - 30 - 60 - 98 - 18 - 69 - 67 - 57 - 64 - 95 - 49 - 39 - 25 - 09 - 01 - 51 - 90 - 87 - 36 - 07 - 34 - 28 - 72 - 92 - 03 - 05 - 68 - 21 - 08 - 37 - 71 - 74 - 85 - 65 - 04 - 79 - 02 - 27 - 80 - 50 - 78 - 58 - 61 - 32 - 12 - 96 - 81 - 93 - 35 - 84 - 82Ăn 64
20/03/202380 - 95 - 02 - 97 - 01 - 62 - 69 - 75 - 16 - 84 - 46 - 54 - 85 - 36 - 81 - 37 - 08 - 87 - 59 - 93 - 38 - 41 - 40 - 34 - 79 - 91 - 30 - 17 - 96 - 71 - 26 - 60 - 47 - 39 - 35 - 28 - 53 - 20 - 21 - 12 - 05 - 90 - 74 - 92 - 32 - 06 - 13 - 18 - 61 - 04 - 50 - 68 - 31 - 49 - 70 - 98 - 51 - 10 - 24 - 58 - 19 - 15 - 78 - 64 - 56 - 65 - 73 - 86 - 23 - 27 - 72 - 83Ăn 92
19/03/202354 - 49 - 56 - 68 - 38 - 37 - 63 - 20 - 12 - 10 - 91 - 30 - 03 - 42 - 96 - 90 - 78 - 05 - 34 - 24 - 87 - 07 - 67 - 76 - 27 - 71 - 14 - 52 - 64 - 48 - 47 - 79 - 85 - 75 - 82 - 16 - 25 - 94 - 40 - 15 - 09 - 97 - 06 - 43 - 36 - 95 - 28 - 93 - 17 - 65 - 72 - 84 - 26 - 21 - 83 - 57 - 74 - 81 - 70 - 39 - 59 - 01 - 45 - 02 - 13 - 58 - 29 - 18 - 73 - 50 - 31 - 32Ăn 03
18/03/202325 - 32 - 94 - 97 - 83 - 93 - 69 - 76 - 05 - 12 - 54 - 16 - 07 - 64 - 08 - 40 - 73 - 03 - 02 - 27 - 48 - 57 - 19 - 52 - 41 - 21 - 36 - 38 - 47 - 90 - 62 - 53 - 84 - 71 - 81 - 46 - 09 - 28 - 86 - 14 - 13 - 34 - 30 - 61 - 06 - 45 - 58 - 17 - 80 - 29 - 49 - 23 - 67 - 82 - 04 - 01 - 96 - 10 - 85 - 35 - 74 - 72 - 91 - 31 - 89 - 95 - 70 - 87 - 68 - 26 - 78 - 18Ăn 70
17/03/202396 - 07 - 91 - 74 - 09 - 61 - 50 - 13 - 57 - 21 - 58 - 86 - 52 - 56 - 45 - 36 - 37 - 75 - 34 - 40 - 20 - 81 - 05 - 23 - 85 - 82 - 87 - 25 - 10 - 90 - 06 - 79 - 60 - 29 - 15 - 43 - 51 - 71 - 89 - 17 - 69 - 38 - 48 - 80 - 01 - 26 - 30 - 46 - 68 - 83 - 67 - 92 - 28 - 39 - 95 - 94 - 76 - 73 - 53 - 35 - 78 - 41 - 12 - 02 - 03 - 49 - 72 - 97 - 59 - 24 - 04 - 19Ăn 89
16/03/202386 - 62 - 70 - 09 - 76 - 10 - 35 - 08 - 67 - 51 - 60 - 50 - 53 - 47 - 48 - 43 - 20 - 54 - 02 - 84 - 01 - 63 - 69 - 16 - 52 - 46 - 58 - 26 - 30 - 42 - 07 - 94 - 65 - 39 - 14 - 12 - 23 - 04 - 89 - 64 - 85 - 72 - 56 - 03 - 19 - 80 - 83 - 31 - 79 - 59 - 90 - 95 - 15 - 97 - 41 - 49 - 78 - 87 - 96 - 25 - 74 - 75 - 37 - 57 - 82 - 27 - 06 - 81 - 32 - 21 - 38 - 29Ăn 81
15/03/202374 - 07 - 83 - 57 - 52 - 25 - 35 - 98 - 61 - 58 - 15 - 43 - 59 - 49 - 60 - 73 - 79 - 76 - 42 - 21 - 53 - 71 - 30 - 05 - 31 - 62 - 14 - 18 - 92 - 78 - 26 - 95 - 27 - 50 - 70 - 02 - 75 - 64 - 80 - 46 - 06 - 28 - 13 - 86 - 45 - 65 - 20 - 81 - 84 - 12 - 68 - 10 - 36 - 16 - 48 - 41 - 97 - 17 - 67 - 34 - 39 - 40 - 82 - 23 - 47 - 09 - 63 - 91 - 56 - 29 - 03 - 89Trượt
14/03/202304 - 40 - 34 - 46 - 05 - 59 - 26 - 68 - 47 - 82 - 97 - 43 - 03 - 91 - 42 - 92 - 64 - 84 - 90 - 49 - 71 - 09 - 67 - 31 - 57 - 20 - 72 - 14 - 41 - 01 - 69 - 10 - 21 - 16 - 38 - 32 - 53 - 45 - 62 - 50 - 48 - 79 - 78 - 28 - 89 - 60 - 85 - 75 - 94 - 07 - 70 - 35 - 93 - 08 - 74 - 98 - 56 - 36 - 12 - 58 - 54 - 65 - 95 - 02 - 73 - 61 - 13 - 24 - 96 - 39 - 27 - 29Ăn 79
13/03/202306 - 39 - 70 - 12 - 95 - 75 - 23 - 18 - 03 - 89 - 30 - 63 - 37 - 25 - 50 - 49 - 29 - 98 - 60 - 36 - 24 - 13 - 83 - 45 - 56 - 21 - 15 - 85 - 69 - 81 - 46 - 48 - 59 - 51 - 58 - 40 - 73 - 19 - 90 - 67 - 74 - 84 - 27 - 20 - 86 - 52 - 05 - 80 - 53 - 94 - 97 - 78 - 96 - 43 - 65 - 26 - 47 - 79 - 76 - 61 - 07 - 17 - 32 - 41 - 82 - 54 - 09 - 14 - 92 - 42 - 01 - 91Ăn 75
12/03/202348 - 38 - 85 - 14 - 76 - 98 - 45 - 37 - 87 - 12 - 30 - 18 - 10 - 23 - 62 - 79 - 13 - 65 - 59 - 42 - 89 - 94 - 49 - 02 - 93 - 63 - 74 - 95 - 04 - 70 - 52 - 20 - 47 - 86 - 40 - 57 - 68 - 24 - 41 - 54 - 67 - 06 - 56 - 19 - 92 - 50 - 60 - 91 - 73 - 75 - 17 - 53 - 96 - 51 - 35 - 36 - 28 - 31 - 43 - 08 - 90 - 01 - 27 - 83 - 78 - 97 - 64 - 58 - 32 - 39 - 15 - 84Ăn 95
10/03/202337 - 35 - 06 - 97 - 61 - 51 - 05 - 43 - 16 - 74 - 63 - 62 - 29 - 18 - 36 - 08 - 04 - 21 - 81 - 09 - 82 - 32 - 70 - 20 - 40 - 89 - 13 - 24 - 45 - 53 - 80 - 94 - 26 - 50 - 48 - 23 - 69 - 59 - 86 - 58 - 02 - 07 - 47 - 15 - 01 - 83 - 95 - 65 - 78 - 68 - 42 - 60 - 93 - 52 - 87 - 79 - 75 - 03 - 25 - 54 - 28 - 57 - 90 - 72 - 85 - 67 - 76 - 64 - 46 - 31 - 41 - 96Ăn 20
08/03/202369 - 61 - 89 - 81 - 83 - 42 - 87 - 91 - 74 - 90 - 38 - 65 - 64 - 97 - 96 - 23 - 29 - 30 - 59 - 08 - 73 - 19 - 67 - 47 - 95 - 60 - 84 - 82 - 50 - 63 - 75 - 80 - 02 - 62 - 52 - 76 - 85 - 40 - 31 - 51 - 18 - 28 - 41 - 72 - 93 - 03 - 92 - 16 - 58 - 54 - 34 - 17 - 43 - 20 - 48 - 07 - 53 - 05 - 70 - 94 - 01 - 78 - 45 - 98 - 06 - 35 - 86 - 56 - 15 - 04 - 68 - 21Ăn 87
06/03/202302 - 74 - 43 - 93 - 73 - 95 - 64 - 57 - 61 - 18 - 21 - 85 - 20 - 14 - 34 - 17 - 09 - 39 - 48 - 68 - 72 - 10 - 03 - 78 - 45 - 56 - 12 - 84 - 26 - 87 - 25 - 81 - 91 - 71 - 07 - 62 - 79 - 27 - 82 - 40 - 19 - 32 - 37 - 53 - 23 - 38 - 52 - 67 - 75 - 15 - 98 - 90 - 63 - 13 - 89 - 30 - 05 - 59 - 35 - 08 - 70 - 92 - 94 - 83 - 04 - 49 - 46 - 54 - 29 - 47 - 80 - 42 Ăn 19
07/03/202382 - 19 - 49 - 79 - 81 - 46 - 56 - 50 - 91 - 57 - 30 - 95 - 62 - 54 - 41 - 25 - 29 - 45 - 15 - 09 - 84 - 85 - 37 - 71 - 64 - 04 - 02 - 94 - 93 - 23 - 26 - 67 - 40 - 51 - 98 - 61 - 13 - 53 - 86 - 90 - 01 - 06 - 28 - 97 - 27 - 43 - 21 - 42 - 69 - 78 - 38 - 36 - 60 - 74 - 18 - 34 - 48 - 31 - 14 - 68 - 52 - 80 - 20 - 58 - 17 - 39 - 72 - 73 - 87 - 35 - 92 - 08Chờ

Dàn đề 72 con là gì?

Dàn đề 72 con là gì?

Có thể bạn đang thắc mắc cụm từ dàn đề 72 con số cụ thể như thế nào? Anh em có thể hiểu đơn giản là dàn đề bao gồm 72 con số để chơi trong ngày. Điều này đồng nghĩa với việc cần phải đặt cược 72 lần. Nói đến đây thì có thể nhiều người sẽ cảm thấy mơ hồ. Bởi thông thường trong một lần đặt cược thì người chơi chỉ lựa chọn vài số để chơi.

Một số lưu ý khi chơi dàn đề 72 con 

Để có thể bảo đảm độ hiệu quả và mức độ an toàn nhất, anh em hãy tham khảo một số lưu ý sau:

  • Bạn cần tiến hành phân tích và thống kê thật kỹ lưỡng. Đặc biệt không được chọn bừa để đánh. Bởi dàn lô đề 72 số này sẽ còn dựa vào bộ khung để chơi trong một khoảng thời gian dài.
  • Những số đề đã về anh em không nên cho vào dàn đề của mình trong khung 3 ngày sau đó. Đồng thời hãy để tâm vào những con số tiềm năng khác có trong dãy số của mình. 
  • Hãy là người có chính kiến và lập trường riêng, luôn tin tưởng vào quyết định của mình.

Những ưu, nhược điểm của dàn đề 72 số

Hiện nay số lượng người chơi lô đề vô cùng lớn, vì thế rất nhiều người quan tâm tới dàn đề 72 số. Nhưng không phải ai cũng nắm bắt được ưu, nhược điểm của cách chơi này, chúng tôi sẽ liệt kê chi tiết ngay bên dưới để các bạn có thể nắm bắt:

Ưu điểm

Đối với hình thức chơi lô đề thông thường, người chơi cần phải dự đoán hai số cuối cùng có trong giải đặc biệt của KQXS. Như vậy thì mỗi số mà người chơi chọn chỉ chiếm 1% tỷ lệ thắng cược. Vì thế người chơi đánh càng nhiều số thì tỷ lệ thắng cược sẽ càng lớn. Với hình thức chơi lô đề online tỷ lệ ăn cược là 1/99. Có thể nói đây là 1 tỷ lệ ăn cược rất lớn với những ai tham gia chơi lô đề. Khi áp dụng phương pháp chơi này người chơi có phần trăm thắng cược rất lớn.

Việc chọn ra 1 dàn đề 72 số khung 3 ngày sẽ giúp bạn tích kiệm rất nhiều thời gian. Tuy nhiên khoảng thời gian đầu mới chơi để chọn lọc được dàn đề này sẽ khá chậm và hiệu quả cũng chưa được cao nhưng khi chơi trong một khoảng thời gian nhất định bạn sẽ thấy nó vô cùng hiệu quả.

Nhược điểm

Khi chơi dàn đề 72 số thì số vốn phải bỏ ra rất lớn, số tiền này gấp nhiều lần so với những người chỉ lựa chọn 1 số để chơi. Trường hợp thắng cược cũng sẽ không được cao, nhưng khi thua sẽ mất tất cả. Chính vì vậy nếu bạn có số vốn ít thì không nên sử dụng phương pháp này.

Hướng dẫn soi cầu dàn đề 72 số chuẩn xác nhất hiện nay

Hướng dẫn soi cầu dàn đề 72 số chuẩn xác nhất hiện nay

Làm thế nào để soi cầu dàn đề 72 số chuẩn xác nhất? Như đã nói ở trên, nếu muốn áp dụng phương pháp này hiệu quả thì cần phải chọn số theo ngày. Dưới đây là một số kinh nghiệm vô cùng hữu ích mà anh em không thể bỏ qua:

Chọn 72 con nuôi trong ngày

Dàn đề 72 số đánh luôn trong ngày là phương pháp được rất nhiều tay chơi lô đề áp dụng mỗi ngày. Việc chọn lấy 72 con số để chơi thì khá dễ với nhiều người. Nếu bạn chọn đúng cầu thì tỷ lệ chiến thắng sẽ rất lớn. Nhưng vẫn còn 28% còn lại cũng có thể bạn sẽ trượt.

Khi đề chạm đến 99, chuỗi giá trị của số đề được thiết lập theo đầu 00 và kéo dài số đề còn thiếu trong 72 con số. Chẳng hạn như ngày trước đó đề về 80 thì 19 giá trị theo mức tăng dần bắt đầu từ 80 gồm những con số sau: 82, 82, 83, 84, 85, 86, 87, … 99. Còn 53 số còn lại sẽ từ 00 đến 52.

Dàn đề 72 con nuôi trong 3 ngày

Phương pháp để chơi dàn đề hiệu quả thứ 2 đó chính là nuôi trong khung 3 ngày với dàn đề 72 con số. Hình thức chơi này có 2 cách để anh em thực hiện. Một là hãy làm theo những phương pháp nuôi đã nói trên. Hai là loại bỏ 28 cặp số có biên độ về nhiều nhất. Thực tế, bạn đã lựa chọn được cho mình 72 số may mắn nhất trong dàn đề. Việc bỏ đi 28 cặp số sẽ đem lại tỷ lệ chiến thắng rất lớn.

>> Dàn đề 65 số

>> Dàn đề 70 số

Phương pháp chọn dàn đề 72 con số đánh quanh năm

Nhiều người không có thời gian để soi cầu và xác định những con số theo ngày. Hoặc họ không thể áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày liên tiếp. Vì thế phương pháp đánh theo dàn đề 72 số là khá phù hợp. Theo chia sẻ từ nhiều cao thủ, chuyên gia lô đề thì cách chọn dàn đề đánh quanh năm này yếu tố quan trọng nhất quyết định trực tiếp đến thắng thua đó là cách vào tiền cược sao cho hợp lý. Để có thể áp dụng hiệu quả anh em hãy thực hiện theo các bước sau:

  • Lượt thứ nhất, tiến hành đặt cược kiểu rà soát 50% số tiền đã dự định từ trước.
  • Lượt thứ 2 sẽ khác so với lần đầu, người chơi cần vào tiền gấp đôi nếu thua cược ở lần một. Nếu thua thì bạn hãy tiếp tục đặt cược bằng số tiền đã đánh ban đầu.
  • Lượt thứ 3 nếu thua thì anh em phải vào tiền cược 200% so với số tiền đã cược trước đó.
  • Lượt thứ 4, sau khi thắng trong lần 3 thì hãy tiếp tục đặt cược gấp đôi nếu thắng cược. Còn nếu thua thì chỉ cược bằng phiên trước đó.
  • Lượt thứ 5, hãy tiến hành đặt gấp đôi lần thứ 4. Nếu thắng sẽ được hưởng 50% số tiền đặt cược qua 5 kỳ.

Kinh nghiệm chơi dàn đề 72 con từ các cao thủ lâu năm

Dàn đề 72 con số nhiều người không biết và nghĩ rằng nó rất khó chơi. Nhưng nếu các bạn để ý một chút thì nhất định sẽ giành được giải thưởng cực kỳ lớn. Theo chia sẻ từ các cao thủ, chuyên gia lô đề thì anh em cần lưu ý tới những vấn đề dưới đây để có thể chơi lô đề một cách bài bản và khoa học.

Chuẩn bị nguồn vốn dồi dào

Làm thế nào để khi chơi dàn đề 72 số luôn có tỷ lệ thắng ở mức cao nhất có thể? Câu trả lời đó chính là bạn nên chuẩn bị nguồn vốn dồi dào và xác định chơi trong một khoảng thời gian dài. Khi anh em bỏ ra 1 khoản tiền lớn qua những phiên để tham gia chơi thì nguồn vốn lớn là điều rất cần thiết. Nếu không có nhiều tiền thì việc nuôi khung sẽ có thể bị ảnh hưởng. Điều này sẽ gây nên gián đoạn, mất đi độ hiệu quả vốn có của nó. 

Cân nhắc thật kỹ trước khi lựa chọn dàn đề 72 con số này

Không phải ai cũng có thể chơi được dàn đề 72 số một cách hiệu quả nhất. Khi đã nắm trong tay khoảng 72% chiến thắng nhưng kết quả vẫn có thể sẽ rơi vào 28% còn lại. Thì việc chọn số khi chơi là điều cực kỳ quan trọng. Đôi khi bạn cũng không nên quá lạm dụng dàn đề này bởi việc chọn số còn dựa theo kinh nghiệm, kỹ năng mà chúng ta thu thập được thông qua những phiên cược. Nếu đề thủ chưa có đủ kinh nghiệm thì không nên lựa chọn dàn đề 72 con để chơi.

Kiên trì và quyết tâm 

Tâm lý là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định việc lựa chọn con số nuôi khung dàn đề 72 con số có chuẩn hay không. Nhất là khi bạn sử dụng dàn đó để nuôi khung 3 ngày hoặc nuôi hàng ngày. Cần hết sức bình tĩnh trước những suy nghĩ, cân nhắc và tính toán xe, các cặp số nào may mắn, cặp số nào ít xuất hiện và vào tiền sao cho hợp lý nhất. Nếu nóng vội sẽ khiến cho trí não hoạt động kém hiệu quả đi gây ảnh hưởng đến quá trình lựa chọn và xác định những bộ số để chơi.

Kết luận

Trên đây là một số thông tin tổng hợp chi tiết về dàn đề 72 số để cho anh em tham khảo. Hy vọng bài viết trên sẽ đem lại nhiều điều hữu ích dành cho các bạn khi tham gia chơi lô đề. Hãy thường xuyên truy cập website của chúng tôi để đón đọc những bài viết bổ ích mỗi ngày.