Soi Cầu Dàn Đề 80 Số Đánh Quanh Năm Và Cách Vào Tiền Hợp Lý

Dàn đề 80 số bất bại là gì? Chiến lược chơi dàn đề 80 con số hiệu quả nhất hiện nay đang được rất nhiều anh em quan tâm và tìm tòi trên các diễn đàn lô đề. Bởi phương thức chơi này rất dễ thực hành và đem lại tỷ lệ trúng số cực cao. Nếu như muốn hiểu rõ về chủ đề này thì hãy tham khảo ngay bài viết sau đây của aminhngoc.com.

Dàn đề 80 số đánh quanh năm

Ngày:Dàn đề 80 số đánh quanh nămKết quả
01/10/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9chờ
30/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
29/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 44
28/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
27/09/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 47
26/09/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 36
25/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 79
24/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 78
23/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 22
22/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 14
21/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
20/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 03
19/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 25
18/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 04
17/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
16/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 24
15/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
14/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 22
13/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 50
12/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 32
11/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
10/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 02
09/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
08/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 76
07/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 56
06/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 69
05/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 67
04/09/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
03/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
02/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 80
01/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
31/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 40
30/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 51
29/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 78
28/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
27/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 48
26/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 58
25/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 43
24/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 73
23/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 34
22/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
21/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 21
20/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 09
19/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 30
18/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 87
17/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 86
16/08/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 19
15/08/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
14/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 93
13/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 28
12/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 48
11/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
10/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 02
09/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 61
08/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 66
07/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 72
06/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 23
05/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 10
04/08/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 77
03/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 88
02/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
01/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 30
31/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 15
30/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
29/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 58
28/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 15
27/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 71
26/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 29
25/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 59
24/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 42
23/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 62
22/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 33
21/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 44
20/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 86
19/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 39
18/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
17/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 06
16/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 51
15/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
14/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
13/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 02
12/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 15
11/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
10/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 22
09/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 08
08/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 15
07/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 76
06/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 98
05/07/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 97
04/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 83
03/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
02/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 23
01/07/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 46
30/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
29/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 20
28/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
27/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 95
26/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 93
25/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 34
24/06/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 70
23/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
22/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
21/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 34
20/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
19/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
18/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
17/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
16/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 30
15/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 04
14/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
13/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
12/06/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 42
11/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 60
10/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 36
09/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 88
08/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
07/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 57
06/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 79
05/06/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 81
04/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 08
03/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 70
02/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 63
01/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 21
31/05/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
30/05/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 65
29/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 67
28/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
27/05/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 37
26/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 91
25/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 19
24/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
23/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 72
22/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 54
21/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 97
20/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 52
19/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 17
18/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 32
17/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
16/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 31
15/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 56
14/05/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 53
13/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 49
12/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 02
11/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 34
10/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 96
09/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 46
08/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 81
07/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 60
06/05/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
05/05/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 47
04/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 18
03/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 76
02/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
01/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 20
30/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 19
29/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
28/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
27/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 55
26/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 75
25/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 83
24/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
23/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 79
22/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 52
21/04/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
20/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 23
19/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
18/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 61
17/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 76
16/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 48
15/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
14/04/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 34
13/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 65
12/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 95
11/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 39
10/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 63
09/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 26
08/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 15
07/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
06/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
05/04/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 26
04/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 45
03/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 33
02/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 44
01/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
31/03/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 81
30/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 04
29/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 67
28/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
27/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 30
26/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 65
25/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 73
24/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 57
23/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 83
22/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 98
21/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 64
20/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 92
19/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 03
18/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 70
17/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 89
16/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
15/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 24
14/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 79
13/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 75
12/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 95
10/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 20
08/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
07/03/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 77
06/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 19

Dàn đề 80 số bất bại là gì?

Dàn đề 80 số bất bại là gì?

Dàn đề 80 số bất bại là một tổ hợp gồm 80 con số được anh em chơi soi cầu dự đoán lựa chọn ra từ các dãy con số từ 00 đến 99. Dạng thể loại dàn đề này được lập ra để anh em tiến hành nuôi theo các dàn theo khung các ngày cụ thể và có tỷ lệ phần trăm tiền tương ứng.

Đã có rất nhiều cao thủ và chuyên gia lô đề lâu năm áp dụng dàn đề 80 số bất bại và đã có được vô số chiến thắng rồi nhận về được tiền thưởng cực khủng. Khi lập ra dàn đề 80 số, thì đã chiêm ⅘ tổng những con số có thể xuất hiện ra trong bảng thống kê dữ liệu KQXS ngày hôm nay.

Chính vì vậy tỷ lệ phần trăm thắng của chúng cao hơn so với các thể loại dàn đề khác nhau. Thêm vào đó nếu anh em có kinh nghiệm và biết cách thống kê thì 1 điều chắc chắn rằng anh em sẽ có 1 dàn đề bất bại chơi quanh năm.

Chú ý dàn đề 80 số bất bại này chỉ nên dành cho những anh em chơi lô đề trực tuyến. Vì nếu như vận dụng theo phương thức chơi dàn đề truyền thống sẽ không hề có 1 phần lãi nào cả. Và việc soi cầu thống kê lại KQXS cũng không được hiệu quả như anh em mong muốn. Còn nếu áp dụng chơi dàn đề này với các hình thức xổ số trực tuyến thì sẽ có lời lãi cao bởi tỷ lệ ăn thưởng là 1 : 99. 

Ưu, nhược điểm của dàn đề 80 số đánh quanh năm 

Ưu, nhược điểm của dàn đề 80 số bất bại 

Khi người chơi đã hiểu được ý nghĩa của dàn đề 80 số là như nào rồi thì anh em hãy tìm hiểu thêm những ưu, nhược điểm tồn đọng của dàn đề này ra sao. Để nắm rõ mặt lợi và mặt hạn chế khi chơi dàn đề 80 số và đưa ra chiến lược chơi thông minh. Cụ thể như sau:

Ưu điểm 

Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ tới người chơi một số ưu điểm mà dàn đề 80 số bất bại có thể đem lại khi anh em áp dụng. Cụ thể như:

  • Khi người chơi nuôi được nhiều số cùng 1 lúc thì tỷ lệ trúng sẽ lên đến 85% rất cao.
  • Với phương thức chơi dàn đề 80 số chơi quanh năm này, người chơi sẽ được đảm bảo an toàn về nguồn vốn. Không những vậy anh em còn có thể ăn thông qua nhiều kỳ quay xổ số liên tiếp tỷ lệ cao hơn. 
  • Tỷ lệ phần trăm ăn thưởng của dàn đề 80 số vô cùng cao. Với đường lối ghi đề truyền thống thì chỉ có tỷ lệ trả thưởng 1 : 70. Còn khi người chơi ghi lô đề online sẽ có tỷ lệ ăn 1 : 97. Nhờ vào nhiều yếu tố lợi thế này người chơi sẽ thu về 1 khoản lợi nhuận cực khủng và không lo bị thua lỗ nhiều. 

Nhược điểm 

Khi chơi dàn đề 80 số này anh em sẽ phải bỏ ra công sức cũng như 1 khoản tiền vốn ban đầu khá lớn nếu muốn theo đuổi đến cùng thể loại này. Khi đầu tư theo phương thức này bắt buộc người chơi phải chuẩn bị đầy đủ những yếu tố cơ bản cần thiết mới có thể đánh hiệu quả. 

Bên cạnh đó, sẽ kéo theo tâm lý chưa vững và trình độ vẫn còn non nớt sẽ khiến anh em nhanh chóng vỡ nợ. Phương pháp chơi này có tỷ lệ ăn tiền tương đối cao. Tuy vậy không thể phủ nhận những nguy cơ nguy hiểm gãy cả 80 số vẫn có thể xuất hiện ở 20% còn lại nhé. Chính điều này có thể sẽ khiến anh em lô thủ bị thua lỗ nặng nề. 

Chính vì thế, nếu anh em muốn chơi dàn đề 80 số này thì phải chuẩn bị cho mình nhiều kinh nghiệm soi cầu thì mới có thể phát huy hết khả năng hiệu quả được. Song song với đó người chơi phải giữ cho mình tâm lý vững vàng thì mới có thể soi ra những cầu số có tỷ lệ phần trăm tiền về cao. 

>> Dàn đề 70 số

>> Dàn đề 72 số

Cách theo dàn đề 80 số bất bại 

Để có thể chơi dàn đề 80 số hiệu quả tối đa thì việc soi cầu và chọn ra dàn phù hợp để chơi rất quan trọng. Song song với đó tỷ lệ vào tiền hợp lý cũng là yếu tố cần thiết không thể bỏ qua. Bởi thể loại này giúp phần trăm lợi nhuận của anh em lô thủ được tăng lên đáng kể. 

Ví dụ nếu anh em muốn có chiến thắng lớn thì việc chuẩn bị vào tiền từng khung trong ngày với tỷ lệ tăng dần là điều cần thiết. Điều này đem lại hiệu quả cao trong những lợi nhuận của anh em được tốt hơn hết. Nếu người chơi chọn khung 3 ngày để chơi theo dàn đề 80 số thì anh em cần chuẩn bị vốn sao cho phù hợp và tính toán tỷ lệ vào tiền cho các ngày thật hợp lý.

Anh em cần phải thật cẩn thận và không được chơi theo cảm tính. Giả sử rằng nếu trong trường hợp có 1 dàn đề nào đó mà 3 ngày vẫn chưa về thì người chơi có thể suy nghĩ đánh dàn đề khung 5 ngày nhé. 

Điều quan trọng nhất khi chơi dàn đề 80 số bất bại này chính là người chơi phải có tâm lý vững trãi. Anh em cần rèn luyện thêm sự kiên trì của bản thân thì mới có thể đưa ra quyết định đầu tư một cách hiệu quả tối ưu nhất. 

Theo kinh nghiệm của nhiều chuyên gia cao thủ lô đề thì anh em nên sử dụng cách đánh lô đề theo khung 3 ngày. Bởi nó rất hiệu quả ổn định và có tỷ lệ trúng cực cao. 

Kinh nghiệm soi dàn đề 80 số dễ ăn thưởng

Để có được dàn đề 80 số bất bại hiệu quả thì người chơi cần phải áp dụng một số kinh nghiệm riêng của bản thân. Để chọn ra những con số hiệu quả chuẩn xác nhất. 

Một số bí kíp soi dàn đề này được rất nhiều anh em cao thủ chia sẻ:

  • Theo dõi bảng thống kê lô gan, chọn ra những con đề có ngày gan về gần nhất trong 500 ngày. Sau đó loại bỏ dần những con đã lên gan lớn hơn vào khoảng này nhé. 
  • Vận dụng kinh nghiệm bạc nhớ lô đề, đặc biệt là vào trong những trường hợp đề về tổng này sẽ kéo theo tổng bao nhiêu xuất hiện cho anh em. 
  • Kiểm tra các thống kê bảng kết quả hàng ngày để anh em soi cầu theo đầu, đuôi câm. Sau đó loại bỏ đi những con số đã về, ít có khả năng xuất hiện. 

Kết luận

Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết nhất về dàn đề 80 số bất bại và chiến lược chơi hiệu quả cho người chơi tham khảo. Hy vọng qua bài viết trên sẽ đem lại nhiều điều bổ ích tới anh em. Chúc anh em may mắn và trúng lớn.