Soi Cầu 3 Càng Chốt Số 3 Miền Hôm Nay Chính Xác, Miễn Phí

Cách chơi lô đề 3 càng ngày càng thu hút nhiều anh em tham gia bởi vừa tốn ít vốn mà lợi nhuận cao, xác suất nổ lớn. Do đó soi cầu 3 càng như thế nào, bắt 3 càng thế nào để trúng?

Tham khảo soi cầu 3 càng Bắc Trung Nam dưới đây chính xác nhất, tỷ lệ ăn cực cao. Sau đây là cầu 3 càng được aminhngoc.com nghiên cứu và liệt kê, mời mọi người tham khảo.

Soi cầu 3 càng XSMB hôm nay

NgàySoi cầu 3 càngKết Quả
24/09/2023502 - 685 - 440 - 301 - 162chờ
23/09/2023454 - 946 - 789 - 688 - 926Trượt
22/09/2023515 - 865 - 208 - 289 - 854Trượt
21/09/2023395 - 392 - 765 - 981 - 462Trượt
20/09/2023039 - 877 - 817 - 139 - 385Trượt
19/09/2023700 - 041 - 148 - 384 - 735Ăn 041
18/09/2023402 - 556 - 113 - 574 - 901Trượt
17/09/2023628 - 529 - 125 - 943 - 467Trượt
16/09/2023295 - 601 - 244 - 081 - 866Trượt
15/09/2023865 - 894 - 936 - 485 - 803Trượt
14/09/2023064 - 797 - 276 - 471 - 306Trượt
13/09/2023532 - 446 - 509 - 739 - 784Ăn 446
12/09/2023608 - 318 - 972 - 403 - 577Trượt
11/09/2023129 - 224 - 628 - 201 - 267Trượt
10/09/2023956 - 446 - 082 - 576 - 826Trượt
09/09/2023267 - 376 - 261 - 103 - 007Trượt
08/09/2023475 - 430 - 252 - 131 - 015Trượt
07/09/2023370 - 550 - 246 - 295 - 202Ăn 246, Ăn 295
06/09/2023025 - 383 - 822 - 570 - 586Trượt
05/09/2023102 - 976 - 647 - 463 - 127Trượt
04/09/2023110 - 970 - 518 - 215 - 496Trượt
03/09/2023317 - 846 - 085 - 774 - 796Trượt
02/09/2023474 - 763 - 658 - 082 - 994Trượt
01/09/2023610 - 277 - 554 - 774 - 521Ăn 610
31/08/2023632 - 096 - 298 - 501 - 946Ăn 946
30/08/2023730 - 895 - 881 - 403 - 085Trượt
29/08/2023489 - 987 - 772 - 849 - 320Trượt
28/08/2023738 - 477 - 272 - 937 - 102Trượt
27/08/2023496 - 782 - 663 - 148 - 807Trượt
26/08/2023848 - 785 - 825 - 487 - 769Trượt
25/08/2023192 - 455 - 050 - 122 - 926Ăn 122
24/08/2023298 - 634 - 310 - 610 - 921Trượt
23/08/2023886 - 869 - 662 - 768 - 172Trượt
22/08/2023827 - 814 - 542 - 129 - 502Trượt
21/08/2023290 - 303 - 707 - 517 - 059Ăn 303
20/08/2023045 - 319 - 948 - 142 - 089Trượt
19/08/2023130 - 264 - 163 - 410 - 065Trượt
18/08/2023962 - 110 - 129 - 656 - 938Trượt
17/08/2023535 - 248 - 484 - 915 - 563Ăn 915
16/08/2023014 - 981 - 424 - 622 - 374Trượt
15/08/2023236 - 252 - 385 - 706 - 601Trượt
14/08/2023743 - 409 - 979 - 651 - 423Trượt
13/08/2023709 - 425 - 466 - 336 - 716Trượt
12/08/2023821 - 585 - 738 - 006 - 689Trượt
11/08/2023680 - 174 - 740 - 730 - 100Trượt
10/08/2023694 - 017 - 087 - 130 - 847Trượt
09/08/2023362 - 998 - 216 - 614 - 106Trượt
08/08/2023697 - 081 - 217 - 656 - 297Trượt
07/08/2023047 - 673 - 698 - 634 - 924Trượt
06/08/2023541 - 856 - 558 - 549 - 060Ăn 856
05/08/2023202 - 333 - 653 - 080 - 592Trượt
04/08/2023799 - 148 - 065 - 484 - 954Trượt
03/08/2023076 - 383 - 188 - 868 - 234Trượt
02/08/2023035 - 971 - 296 - 084 - 650Trượt
01/08/2023346 - 941 - 465 - 599 - 235Trượt
31/07/2023758 - 547 - 421 - 605 - 276Trượt
30/07/2023787 - 654 - 186 - 241 - 364Ăn 241
29/07/2023962 - 825 - 613 - 772 - 176Trượt
28/07/2023512 - 395 - 291 - 835 - 941Trượt
27/07/2023062 - 163 - 526 - 734 - 599Ăn 734
26/07/2023242 - 729 - 832 - 665 - 078Trượt
25/07/2023317 - 833 - 073 - 748 - 289Trượt
24/07/2023112 - 825 - 798 - 772 - 553Trượt
23/07/2023625 - 591 - 401 - 270 - 789Trượt
22/07/2023823 - 916 - 104 - 838 - 467Trượt
21/07/2023081 - 385 - 425 - 529 - 772Trượt
20/07/2023942 - 729 - 749 - 746 - 973Ăn 942
19/07/2023901 - 821 - 440 - 115 - 117Trượt
18/07/2023887 - 680 - 564 - 042 - 629Trượt
17/07/2023591 - 188 - 318 - 985 - 779Trượt
16/07/2023280 - 976 - 813 - 158 - 409Trượt
15/07/2023512 - 180 - 844 - 709 - 227Trượt
14/07/2023996 - 586 - 685 - 884 - 339Trượt
13/07/2023408 - 912 - 940 - 938 - 428Trượt
12/07/2023265 - 065 - 548 - 890 - 298Trượt
11/07/2023418 - 951 - 830 - 872 - 567Trượt
10/07/2023574 - 629 - 422 - 777 - 636Trượt
09/07/2023855 - 472 - 503 - 500 - 976Trượt
08/07/2023194 - 357 - 685 - 753 - 709Ăn 753
07/07/2023203 - 613 - 903 - 965 - 403Trượt
06/07/2023418 - 082 - 702 - 587 - 507Trượt
05/07/2023632 - 255 - 450 - 131 - 015Trượt
04/07/2023179 - 313 - 070 - 477 - 439Ăn 477
03/07/2023606 - 936 - 525 - 568 - 190Trượt
02/07/2023703 - 937 - 297 - 759 - 880Trượt
01/07/2023419 - 801 - 665 - 465 - 360Trượt
30/06/2023431 - 383 - 588 - 911 - 379Ăn 379
29/06/2023924 - 500 - 106 - 543 - 716Ăn 716
28/06/2023158 - 243 - 899 - 332 - 500Trượt
27/06/2023919 - 952 - 520 - 496 - 401Trượt
26/06/2023374 - 598 - 082 - 719 - 482Ăn 082
25/06/2023548 - 012 - 778 - 396 - 901Ăn 548
24/06/2023110 - 518 - 695 - 281 - 269Trượt
23/06/2023971 - 360 - 495 - 530 - 684Trượt
22/06/2023789 - 717 - 826 - 053 - 929Trượt
21/06/2023654 - 153 - 965 - 299 - 045Trượt
20/06/2023086 - 920 - 257 - 742 - 015Trượt
19/06/2023182 - 968 - 018 - 579 - 097Trượt
18/06/2023079 - 406 - 503 - 563 - 583Trượt
17/06/2023816 - 317 - 468 - 825 - 449Ăn 468, Ăn 825
16/06/2023323 - 014 - 409 - 630 - 655Ăn 409
15/06/2023991 - 893 - 218 - 463 - 923Trượt
14/06/2023499 - 449 - 625 - 347 - 448Trượt
13/06/2023569 - 796 - 469 - 540 - 220Trượt
12/06/2023070 - 398 - 390 - 012 - 100Trượt
11/06/2023589 - 568 - 095 - 869 - 996Trượt
10/06/2023618 - 729 - 981 - 844 - 142Trượt
09/06/2023073 - 840 - 237 - 765 - 054Trượt
08/06/2023865 - 739 - 703 - 873 - 168Trượt
07/06/2023256 - 767 - 936 - 266 - 781Trượt
06/06/2023667 - 180 - 092 - 715 - 786Trượt
05/06/2023418 - 508 - 290 - 512 - 956Trượt
04/06/2023194 - 720 - 448 - 121 - 895Trượt
03/06/2023991 - 954 - 643 - 553 - 422Trượt
02/06/2023952 - 734 - 928 - 134 - 094Ăn 134
01/06/2023510 - 594 - 164 - 925 - 169Trượt
31/05/2023479 - 313 - 481 - 527 - 865Ăn 313
30/05/2023667 - 757 - 939 - 730 - 333Trượt
29/05/2023960 - 674 - 091 - 407 - 565Ăn 091, Ăn 565
28/05/2023826 - 030 - 040 - 296 - 845Trượt
27/05/2023948 - 250 - 990 - 783 - 358Trượt
26/05/2023289 - 526 - 441 - 974 - 002Trượt
25/05/2023255 - 230 - 325 - 782 - 353Trượt
24/05/2023392 - 858 - 417 - 486 - 220Trượt
23/05/2023482 - 613 - 760 - 718 - 282Trượt
22/05/2023782 - 020 - 042 - 452 - 238Trượt
21/05/2023483 - 985 - 420 - 572 - 212Trượt
20/05/2023885 - 122 - 313 - 709 - 496Trượt
19/05/2023542 - 846 - 341 - 446 - 847Trượt
18/05/2023322 - 364 - 729 - 002 - 338Trượt
17/05/2023617 - 636 - 930 - 166 - 602Ăn 636
16/05/2023657 - 589 - 470 - 829 - 205Trượt
15/05/2023951 - 943 - 588 - 781 - 652Trượt
14/05/2023694 - 156 - 709 - 674 - 182Trượt
13/05/2023475 - 792 - 224 - 785 - 080Trượt
12/05/2023595 - 735 - 897 - 636 - 054Trượt
11/05/2023284 - 829 - 563 - 688 - 483Trượt
10/05/2023590 - 154 - 299 - 162 - 182Trượt
09/05/2023673 - 602 - 279 - 434 - 774Trượt
08/05/2023318 - 278 - 084 - 967 - 050Trượt
07/05/2023393 - 423 - 474 - 158 - 189Trượt
06/05/2023644 - 934 - 112 - 567 - 673Trượt
05/05/2023986 - 782 - 566 - 102 - 589Trượt
04/05/2023677 - 447 - 311 - 343 - 232Trượt
03/05/2023509 - 818 - 674 - 159 - 805Trượt
02/05/2023284 - 224 - 487 - 832 - 864Trượt
01/05/2023264 - 808 - 644 - 530 - 718Trượt
30/04/2023438 - 466 - 237 - 959 - 548Trượt
29/04/2023724 - 895 - 802 - 976 - 224Ăn 224
28/04/2023761 - 482 - 739 - 749 - 536Trượt
27/04/2023997 - 271 - 135 - 237 - 366Trượt
26/04/2023455 - 636 - 944 - 421 - 410Trượt
25/04/2023396 - 764 - 602 - 441 - 253Trượt
24/04/2023802 - 330 - 594 - 367 - 476Trượt
23/04/2023761 - 401 - 344 - 307 - 966Trượt
22/04/2023672 - 440 - 756 - 793 - 611Trượt
21/04/2023487 - 362 - 715 - 424 - 508Trượt
20/04/2023428 - 437 - 138 - 680 - 100Trượt
19/04/2023292 - 611 - 690 - 174 - 414Trượt
18/04/2023757 - 846 - 135 - 597 - 507Trượt
17/04/2023274 - 012 - 907 - 068 - 302Ăn 274, Ăn 012
16/04/2023946 - 956 - 445 - 279 - 272Trượt
15/04/2023662 - 767 - 546 - 873 - 872Trượt
14/04/2023295 - 225 - 957 - 423 - 303Trượt
13/04/2023292 - 273 - 307 - 951 - 440Trượt
12/04/2023394 - 324 - 392 - 244 - 200Ăn 244
11/04/2023294 - 879 - 345 - 194 - 438Trượt
10/04/2023620 - 923 - 149 - 593 - 809Trượt
09/04/2023538 - 160 - 169 - 490 - 469Ăn 469
08/04/2023899 - 217 - 727 - 293 - 409Trượt
07/04/2023226 - 682 - 911 - 417 - 466Trượt
06/04/2023915 - 616 - 691 - 792 - 443Trượt
05/04/2023419 - 807 - 845 - 437 - 542Trượt
04/04/2023797 - 031 - 872 - 285 - 458Trượt
03/04/2023750 - 899 - 425 - 202 - 900Trượt
02/04/2023143 - 155 - 366 - 450 - 162Trượt
01/04/2023416 - 021 - 202 - 304 - 789Trượt
31/03/2023542 - 723 - 183 - 311 - 128Trượt
30/03/2023843 - 833 - 350 - 291 - 496Trượt
29/03/2023286 - 680 - 660 - 605 - 317Trượt
28/03/2023086 - 216 - 496 - 348 - 089Trượt
27/03/2023377 - 070 - 438 - 161 - 217Trượt
26/03/2023155 - 562 - 459 - 085 - 972Trượt
25/03/2023870 - 265 - 799 - 889 - 901Trượt
24/03/2023150 - 576 - 264 - 762 - 528Trượt
23/03/2023080 - 282 - 982 - 962 - 370Trượt
22/03/2023676 - 704 - 687 - 491 - 614Trượt
21/03/2023227 - 350 - 764 - 913 - 419Trượt
20/03/2023947 - 062 - 991 - 976 - 268Trượt
19/03/2023357 - 213 - 497 - 675 - 073Trượt
18/03/2023795 - 667 - 476 - 415 - 868Trượt
17/03/2023350 - 421 - 828 - 645 - 210Trượt
16/03/2023017 - 398 - 136 - 977 - 926Trượt
15/03/2023731 - 855 - 052 - 138 - 942Trượt
14/03/2023504 - 718 - 442 - 469 - 600Trượt
13/03/2023138 - 199 - 537 - 963 - 297Trượt
12/03/2023298 - 750 - 139 - 354 - 604Trượt
10/03/2023442 - 418 - 147 - 946 - 833Trượt
08/03/2023768 - 442 - 608 - 449 - 595Trượt
07/03/2023265 - 846 - 107 - 629 - 237Trượt

Soi cầu 3 càng sử dụng bạch thủ lô là gì?

Soi cầu 3 càng sử dụng bạch thủ lô là gì?

Sử dụng bạch thủ lô là phương pháp được rất nhiều người áp dụng để soi cầu 3 càng. Phương pháp này rất dễ sử dụng và đem lại kết quả tốt. Đối với bạch thủ lô mọi người có thể sử dụng một trong những cách sau:

  • Đặt  bạch thủ lô với các thứ trong tuần

Ví dụ hôm nay là ngày thứ 7, hãy lấy số 7 là số đầu cho bộ đề 3 càng. Sau đó người chơi dựa theo kết quả  của ngày hôm trước ( ngày thứ 6 ) để chọn ra con lô bạch thủ của bản thân. Nếu 06 là bạch thủ lô của thứ 6. Thì bộ số 306 là 3 càng người chơi nên chọn trong ngày đó.

  • Đặt bạch thủ lô với các ngày

Cũng tương tự như trên, nếu hôm nay ngày 12. Số bạch thủ lô ngày 14 là 72. Bộ 3 càng có thể là 114, 172, 214, 272.

Soi cầu 3 càng dựa vào bóng của tổng

Soi cầu 3 càng dựa vào bóng của tổng

Phương pháp bóng của tổng khá hay khi sử dụng để chốt số 3 càng. Để sử dụng phương pháp này mọi người cần nhớ lại được các bóng.

Số bóng cần ghi lại:

Bóng dương số 1 có bóng dương là  6, số 2 có bóng dương là  7, số 3 có bóng dương là 8, số 4 có bóng dương là 9, số 5 bóng dương là 0.

Bóng âm: 0 có bóng âm là số 7, 1 có bóng âm là số 4, 2 có bóng âm là số 9, 3 có bóng âm là số  6, 5 có bóng âm là số 8.

Dựa theo phương pháp này người chơi hãy cộng tổng giải đặc biệt hôm qua cho đến khi chỉ còn lại 1 chữ số. Tiếp theo ghép con lô bạch thủ với bóng dương và bóng âm của số đó sẽ được cầu 3 càng đẹp.

Ví dụ: Bạch thủ lô số 78, Đặc biệt có tổng bằng 0.

Đối chiếu với bóng âm dương phía trên sẽ tìm được số 5 ( bóng dương của số 0). Và số 7 ( bóng âm của số 0 ).

Như vậy cầu 3 càng bao gồm những bộ số: 578, 778, 785, 787.

Soi cầu 3 càng vip dựa vào giải 7 và giải đặc biệt

Mọi người dùng các số trong giải 7 ngày hôm nay để làm 2 số cuối trong con số 3 càng ngày tiếp theo. Tiếp đó lấy giải đặc biệt hôm nay chia ra thành từng số đề làm đầu trong các bộ số 3 càng.

Ví Dụ: Giải 7 về 98. Giải đặc biệt về số 12048.

Mọi người có thể ghép 1 trong các số của giải đặc biệt là 1 , 2, 0, 4, hoặc 8. Người chơi có thể Soi cầu 3 càng 495 trong ngày hay nuôi trong khung 3 ngày.

Soi cầu 3 càng theo những giấc mơ

Soi cầu 3 càng theo những giấc mơ

Giấc mơ được xem là một điềm báo trong tương lai, soi cầu 3 càng 247 theo những điềm báo cũng là một sự lựa chọn mà nhiều người chơi áp dụng. Vậy nên Minh Ngọc đã tổ hợp những sổ mơ lô đề, giải mã những giấc mơ thường gặp trong cuộc sống và đưa ra những số đề may mắn kèm theo giấc mơ đó.

Mọi người có thể sử dụng cách soi cầu 3 càng miễn phí này nếu chưa nhớ được những giấc mơ sau khi tỉnh dậy và đánh độc thủ đề 3 càng để trúng nhé.

Một số mẹo soi cầu 3 càng khác

Ngoài những phương pháp soi cầu 3 càng trên thì còn một số cách khác mọi người có thể tham khảo như:

  • Ghép cầu 3 càng theo số ngày chẵn, lẻ với bạch thủ lô đề.
  • Soi cầu dựa theo can chi (thiên can và địa chi).
  • Soi cầu dựa trên các thuật ngũ hành âm dương.

Đánh 3 càng theo kinh nghiệm 

Sau khi tham khảo những cách đánh đề 3 càng. Một thời gian sau bạn sẽ tích lũy được những kinh nghiệm riêng cho mình. Bạn có số đề thống kê do đó hãy đưa ra phương pháp tính tốt nhất dựa trên khả năng của bản thân bạn.

Dựa trên những quan sát cầu 3 càng hàng ngày của Minh Ngọc và tham khảo kinh nghiệm từ những người đi trước thường có các bí quyết và kinh nghiệm luận lô đề rất hay. Mọi người nên học hỏi và quan sát từ họ, hãy đánh theo họ để rút ra nhiều phương pháp hay.

Bài viết trên là những cầu đẹp hôm nay và những kinh nghiệm của các chuyên gia soi cầu 3 càng miễn phí hôm nay muốn chia sẻ. Ngoài ra mọi người cũng có thể sử dụng thêm những kinh nghiệm của chúng tôi để đưa ra dàn đề 3 càng miền Bắc tốt nhất giúp giá trị tiền thưởng của mình cao hơn nhé. Chúc mọi người gặp nhiều may mắn.