Soi Cầu Dàn Đề 5 Số Hôm Nay Cực Chuẩn Dành Cho Các Lô Thủ

Lựa chọn dàn đề 5 số là quyết định thông minh của nhiều người chơi. Dàn đề này có tỷ lệ ăn cao, bạn có thể áp dụng chơi quanh năm suốt tháng. Nếu bạn đang tập tành làm quen với lô đề online thì chắc chắn không nên bỏ qua thông tin hữu về dàn đề 5 số này đầy hấp dẫn này. Hãy cùng khám phá chi tiết trong bài viết bên dưới của aminhngoc nhé!

Dàn đề 5 số ăn thông

Dàn đề 5 số ăn thông

Ngày:Dàn đề 5 số khung 3 ngàyKết quả
08/02->10/02/202469 - 89 - 09 - 17 - 02chờ
05/02->07/02/202496 - 39 - 97 - 93 - 70Trượt
02/02->04/02/202457 - 54 - 50 - 26 - 12Trượt
30/01->01/02/202428 - 03 - 58 - 70 - 84Trượt
27/01->29/01/202442 - 81 - 47 - 52 - 43Trượt
24/01->26/01/202445 - 65 - 16 - 63 - 98Trượt
21/01->23/01/202468 - 03 - 85 - 86 - 93Trượt
18/01->20/01/202464 - 08 - 27 - 37 - 54Ăn 64
15/01->17/01/202414 - 45 - 18 - 21 - 83Trượt
12/01->14/01/202461 - 76 - 84 - 85 - 98Trượt
09/01->11/01/202421 - 26 - 47 - 62 - 83Trượt
06/01->08/01/202409 - 40 - 73 - 79 - 94Ăn 94
03/01->05/01/202474 - 20 - 65 - 29 - 37Trượt
31/12->02/01/202474 - 12 - 18 - 14 - 06Trượt
28/12->30/12/202330 - 62 - 78 - 96 - 10Trượt
25/12->27/12/202332 - 81 - 13 - 05 - 61Trượt
22/12->24/12/202312 - 95 - 08 - 46 - 35Trượt
19/12->21/12/202376 - 75 - 86 - 40 - 03Trượt
16/12->18/12/202334 - 03 - 61 - 74 - 01Trượt
13/12->15/12/202356 - 16 - 36 - 34 - 91Trượt
10/12->12/12/202376 - 72 - 07 - 80 - 97Trượt
07/12->09/12/202376 - 65 - 41 - 98 - 82Trượt
04/12->06/12/202354 - 37 - 73 - 29 - 14Trượt
01/12->03/12/202321 - 10 - 80 - 76 - 67Trượt
28/11->30/11/202380 - 28 - 76 - 47 - 68Trượt
25/11->27/11/202356 - 26 - 59 - 17 - 23Trượt
22/11->24/11/202395 - 10 - 93 - 17 - 01Trượt
19/11->21/11/202313 - 30 - 59 - 20 - 80Trượt
16/11->18/11/202392 - 79 - 70 - 51 - 78Trượt
13/11->15/11/202301 - 26 - 49 - 18 - 80Trượt
10/11->12/11/202325 - 92 - 94 - 62 - 63Trượt
07/11->09/11/202340 - 48 - 19 - 69 - 79Trượt
04/11->06/11/202392 - 78 - 47 - 02 - 17Trượt
01/11->03/11/202396 - 31 - 45 - 92 - 05Trượt
29/10->31/10/202331 - 59 - 25 - 21 - 36Trượt
26/10->28/10/202373 - 53 - 76 - 59 - 02Trượt
23/10->25/10/202381 - 36 - 91 - 50 - 46Trượt
20/10->22/10/202394 - 61 - 37 - 72 - 32Trượt
17/10->19/10/202341 - 04 - 42 - 12 - 80Trượt
14/10->16/10/202382 - 80 - 03 - 45 - 93Trượt
11/10->13/10/202307 - 24 - 26 - 90 - 81Trượt
08/10->10/10/202335 - 70 - 41 - 08 - 81Trượt
05/10->07/10/202371 - 25 - 18 - 48 - 32Trượt
02/10->04/10/202356 - 75 - 97 - 09 - 91Ăn 56
29/09->01/10/202347 - 73 - 34 - 42 - 31Trượt
26/09->28/09/202336 - 70 - 87 - 24 - 41Ăn 36
23/09->25/09/202315 - 56 - 34 - 40 - 90Trượt
20/09->22/09/202380 - 94 - 82 - 02 - 16Trượt
17/09->19/09/202380 - 89 - 40 - 45 - 34Trượt
14/09->16/09/202397 - 98 - 59 - 82 - 60Trượt
11/09->13/09/202315 - 03 - 57 - 62 - 84Trượt
08/09->10/09/202316 - 41 - 19 - 53 - 28Trượt
05/09->07/09/202374 - 79 - 69 - 84 - 43Ăn 69
02/09->04/09/202395 - 07 - 80 - 18 - 82Ăn 80
30/08->01/09/202378 - 79 - 89 - 65 - 63Ăn 79
27/08->29/08/202329 - 73 - 95 - 20 - 39Trượt
24/08->26/08/202303 - 01 - 67 - 64 - 81Trượt
21/08->23/08/202325 - 26 - 89 - 24 - 48Trượt
18/08->20/08/202363 - 84 - 58 - 38 - 30Ăn 30
15/08->17/08/202313 - 67 - 02 - 27 - 69Trượt
12/08->14/08/202378 - 80 - 29 - 06 - 13Trượt
09/08->11/08/202330 - 47 - 54 - 86 - 13Trượt
06/08->08/08/202301 - 74 - 28 - 48 - 20Trượt
03/08->05/08/202364 - 06 - 97 - 85 - 84Trượt
31/07->02/08/202314 - 16 - 30 - 04 - 40Ăn 30
28/07->30/07/202329 - 50 - 28 - 71 - 08Trượt
25/07->27/07/202309 - 41 - 46 - 82 - 35Trượt
22/07->24/07/202341 - 58 - 23 - 95 - 17Trượt
19/07->21/07/202303 - 91 - 76 - 45 - 39Ăn 39
16/07->18/07/202353 - 39 - 09 - 45 - 98Trượt
13/07->15/07/202325 - 40 - 61 - 58 - 67Trượt
10/07->12/07/202345 - 97 - 95 - 18 - 81Trượt
07/07->09/07/202382 - 31 - 50 - 59 - 64Trượt
04/07->06/07/202373 - 08 - 90 - 30 - 07Trượt
01/07->03/07/202371 - 53 - 39 - 72 - 31Trượt
28/06->30/06/202389 - 74 - 96 - 78 - 41Trượt
25/06->27/06/202305 - 82 - 64 - 79 - 78Trượt
22/06->24/06/202346 - 89 - 54 - 29 - 82Trượt
19/06->21/06/202389 - 87 - 31 - 80 - 74Trượt
16/06->18/06/202358 - 72 - 25 - 67 - 30Ăn 30
13/06->15/06/202398 - 02 - 29 - 85 - 05Trượt
10/06->12/06/202310 - 38 - 13 - 23 - 53Trượt
07/06->09/06/202343 - 76 - 87 - 62 - 74Trượt
04/06->06/06/202337 - 54 - 43 - 25 - 83Trượt
01/06->03/06/202360 - 54 - 16 - 56 - 06Trượt
29/05->31/05/202307 - 09 - 35 - 84 - 45Trượt
26/05->28/05/202320 - 50 - 19 - 91 - 61Ăn 91
23/05->25/05/202314 - 57 - 02 - 80 - 60Trượt
20/05->22/05/202373 - 72 - 02 - 06 - 85Trượt
17/05->19/05/202332 - 83 - 31 - 82 - 86Ăn 32
14/05->16/05/202359 - 91 - 17 - 46 - 04Trượt
11/05->13/05/202386 - 83 - 62 - 91 - 50Trượt
08/05->10/05/202384 - 92 - 67 - 17 - 90Trượt
05/05->07/05/202387 - 20 - 78 - 09 - 36Trượt
02/05->04/05/202343 - 16 - 63 - 82 - 67Trượt
29/04->01/05/202346 - 35 - 47 - 63 - 86Trượt
26/04->28/04/202335 - 42 - 04 - 59 - 21Trượt
23/04->25/04/202316 - 75 - 25 - 50 - 89Trượt
20/04->22/04/202360 - 07 - 38 - 75 - 32Trượt
17/04->19/04/202386 - 52 - 59 - 18 - 90Trượt
14/04->16/04/202319 - 79 - 29 - 73 - 91Trượt
11/04->13/04/202316 - 91 - 56 - 34 - 74Trượt
08/04->10/04/202361 - 97 - 59 - 67 - 73Trượt
05/04->07/04/202383 - 26 - 74 - 17 - 47Ăn 26
02/04->04/04/202349 - 42 - 12 - 30 - 56Trượt
30/03->01/04/202349 - 39 - 69 - 95 - 28Trượt
27/03->29/03/202312 - 21 - 02 - 28 - 49Ăn 28
24/03->26/03/202376 - 27 - 56 - 84 - 12Trượt
21/03->23/03/202349 - 21 - 35 - 76 - 16Trượt
18/03->20/03/202375 - 51 - 09 - 82 - 26Trượt
15/03->17/03/202376 - 91 - 04 - 14 - 09Trượt
12/03->14/03/202394 - 58 - 15 - 78 - 54Trượt
08/03->10/03/202387 - 89 - 57 - 15 - 95Ăn 87
05/03->07/03/202307 - 16 - 19 - 52 - 94 Trượt
02/03->04/03/202305 - 93 - 06 - 87 - 94Trượt

Dàn đề 5 số là gì?

Dàn đề 5 số có tên gọi khác là dàn đề bao gồm 5 con, gọi tắt là dàn đề 5 con. Đây thực chất là khái niệm chỉ cách chọn lô đề theo kiểu 5 con đề khác nhau cùng một lúc. Người chơi sẽ dự đoán con số và đặt cược cùng lúc 5 con đề. Thông thường dàn đề này sẽ được chọn để đặt cược GĐB hoặc giải 7. Riêng giải 7 sẽ tùy theo lô đề mỗi miền sẽ có quy định riêng. Dàn đề càng nhiều số thì khả năng trúng sẽ càng cao và ngược lại. 

Một số trường hợp cá biệt khác, có người lại chọn dàn đề 5 con để cược duy nhất vào GĐB. Hành động này là hy vọng về mức lãi thu về cao. Việc lựa chọn 5 con đề được tìm ra nhờ áp dụng phương pháp soi cầu, không phải ngẫu nhiên mà người chơi đưa ra quyết định mạo hiểm này. Từ những phân tích, thống kê dựa theo những quy luật, những con số trong dàn đề 5 con được đưa ra có tỷ lệ trúng cao, chi phí cược nhỏ. Vậy nên, việc lựa chọn dàn đề 5 số đang ngày càng trở thành quyết định đúng đắn của người chơi.

Nên đánh dàn đề 5 số trong khoảng thời gian nào?

Nên đánh dàn đề 5 số trong khoảng thời gian nào?

Trong lô đề, khi chơi dàn đề 5 số những lô đề thủ chuyên nghiệp thường sẽ nuôi khung. Tức nuôi dàn đề này trong khoảng từ 3 đến 5 ngày hoặc thậm chí nhiều hơn. Riêng với dàn đề này thời gian nuôi thích hợp nhất là khoảng 3 ngày. Vì đây là khoảng thời gian vừa đủ để người chơi thử vận may của mình. 

Không những thế có rất nhiều lô đề thủ nuôi dàn đề 5 con cả năm. Thời gian nuôi khung dàn đề này không có bất cứ tiêu chuẩn hay quy định bắt buộc nào cả. Điều này sẽ phụ thuộc vào nghiên cứu, phân tích và chiến lược của mỗi lô đề thủ. Nếu thấy vận may của mình đến và có nguồn tài chính vững mạnh thì tốt nhất nên nuôi dàn đề trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 ngày. 

Tuy nhiên việc nuôi dàn đề 5 số quan trọng nhất là nắm rõ các nguyên tắc nuôi của nó ra sao. Bên cạnh đó đề thủ cần đảm bảo những quyết định nuôi đề của mình có cơ sở rõ ràng và tính toán, phân tích kỹ càng. Đặc biệt hãy chia đều số vốn mình có thật hợp lý để nuôi khung. Đây chính là những kinh nghiệm quý báu được truyền lại từ các cao thủ soi cầu. 

Cách nuôi dàn đề 5 số miễn phí hôm nay

Cách nuôi dàn đề 5 số miễn phí hôm nay

Dàn đề 5 số theo tổng đề

Với cách đánh dàn đề này, bạn sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để nghiên cứu và phân tích. Chỉ cần xem kết quả kỳ trước là gì thì có thể cộng tổng lại sẽ ra được con số đánh cho ngày tiếp theo

Dù tính toán thêm theo chiêu thức nào cũng sẽ đảm bảo tổng 2 số ghép lại đem về kết quả tương ứng với tổng dàn cần đánh. Để nâng cao hiệu quả, có thể phối hợp cách chơi tổng đề này với nhiều chiến thuật như lô rơi, lô gan hoặc bạc nhớ lô đề.

>> Dàn đề 16 số khung 5 ngày chính xác Rồng Bạch Kim

Đánh dàn đề 5 số dựa theo đầu, đuôi câm

Với cách này, cần đảm bảo các số đều phải bắt đầu bằng một số như nhau.  Ví dụ bạn nuôi dàn đề 5 số đầu 0 thì phải nuôi từ 00, 01, 02, 03, 04,… Nếu đánh dàn đề đầu 2 thì đó là 20, 21, 22, 23, 24…

Bạn có thể phối hợp cách chơi này với cách đánh theo lô rơi, lô gan để mang đến phần chơi tốt nhất có thể. Trong quá trình chơi, cần giữ vững tinh thần thực sự ổn định. Đồng thời để hạn chế rủi ro, hãy tính toán cẩn thận và đưa ra quyết định cuối cùng thật chính xác. Chắc chắn khi làm được điều này, bạn sẽ không phải lo lắng bất kì điều gì.

>> Soi cầu dàn đề 80 số đánh quanh năm và cách vào tiền hợp lý

Cách vào tiền khi nuôi dàn đề 5 số

Cách chơi này được đánh giá quan trọng nhất ở cách vào tiền. Để đem lại hiệu quả thắng cược lớn bạn có thể sử dụng cách cân đối tỉ lệ vào tiền theo những giai đoạn khác nhau. Tiến hành chia nhỏ từng giai đoạn và ván cược, việc phân bổ tiền qua từng lượt cược mới dễ dàng sinh lời hơn. Cụ thể như sau:

  • Lượt 1: Tiến hành cược theo kiểu rà soát ban đầu chỉ với 50% số vốn dự định.
  • Lượt 2: Cược gấp đôi nếu như lượt 1 nổ như dự đoán ban đầu. Nếu trường hợp ngược lại hãy tiếp tục cược bằng với số tiền lượt 1.
  • Lượt 3: Bạn có thể cược 200%, bất chấp kết quả 2 lượt vừa rồi ra sao.
  • Lượt 4: Nếu lượt 3 dành chiến thắng, hãy tiếp tục cược lên 200%. Ngược lại nếu thua chỉ nên cược 100% mà thôi.
  • Lượt 5: Nếu lượt 4 thắng bạn có được 50% tiền lãi qua tổng 4 kỳ cược liên tiếp vừa rồi. Trường hợp thua, hãy cân nhắc tiếp tục cược 100%.

Kết luận

Bài viết trên đã giới thiệu chi tiết đến bạn những thông tin liên quan tới dàn đề 5 số. Có thể thấy rằng việc kiên nhẫn, chăm chỉ thống kê, phân tích dàn đề này có thể sẽ đem lại cho bạn kết quả như ý. Hãy lưu lại những mẹo hữu ích trên để sử dụng khi cần thiết nhé! Chúc anh em may mắn.